Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya

Smrť je guru a boh,

nie zabudnutie ako to vnímajú jednotlivci, ktorí sú zameraní na telo.

Smrť je proces vrenia.

Zakaždým, keď vaše engramy, túžby, strach, chamtivosť,

keď všetko vrie vo vysokej energii,

je možné, že sa vaše túžby stanú realitou,

že vaše strachy budú prekonané.

Môžete byť vyslobodení od túžob aj strachu, ak ste pripravení,

ak ste dosť odvážni čeliť tomuto procesu vedome.

Pochopte, počas smrti vaše túžby predstúpia pred vás

len aby ste pochopili vytriezvenie,

ktoré môže byť spôsobené ich prítomnosťou.

Strachy predstúpia pred vás, aby ste vďaka nim pochopili,

že vás viac nemôžu vyľakať.

Ale ak nemáte to uvedomenie,

aby ste do nich nahliadli, budete nimi oklamaní.

 

 

Hoci prichádzajú aby odhalili pravdu o sebe,

je to ako zameniť si priateľa za nepriateľa,

a ešte predtým ako priateľ vyjadrí svoju priateľskosť,

myslíte si, že je nepriateľ a jednáte s ním

s iným prístupom.

Takže keď pred vás predstúpia túžby a strachy

v okamihu smrti,

majte trpezlivosť a pokojné vedomie nahliadnuť do nich.

Predstupujú pred vás aby vám povedali

o vytriezvení a ich schopnosti

že vás viac nemôžu ľakať.

Ak sa na nich nepozriete s hlbokým pokojným vedomím,

tieto túžby dostanú nesprávne predĺženie života

prostredníctvom vašej nevedomej mysle.

Keď  túžby dostanú nesprávne predĺženie života,

to čo zažívate je nebo.

Keď  strachy dostanú nesprávne predĺženie života,

to čo zažívate je peklo.

Ak s oboma jednáte v pokojnom vedomí,

Tak to čo zažijete bude vyslobodenie.

Smrť môže byť veľký guru, ktorý vás oslobodí

a boh, ktorý vám dá to najvyššie.

Mať pokojné vedomie v každej chvíli vášho života,

počas veľkých útokov strachu a chamtivosti

pokiaľ ste v ľudskom tele je najlepší spôsob

ako sa pripraviť na smrť

a byť schopní zvládnuť vaše strachy a chamtivosť,

s ktorými sa stretnete pokiaľ telo neopustíte.

Moment opustenia tela má veľmi veľký význam.

Tento moment rozhodne o tom, akým spôsobom

budete pokračovať na vašej ďalšej ceste.

Takže pripravte sa s pokojným vedomím,

neustále buďte jeevanmukta,

praktizujte život v osvietení,

buďte ustálení v pokojnom vedomí,

počas všetkého chaosu alebo tsunami strachu

a útokov chamtivosti vo vašom živote.

Pokiaľ ste v tele nevedomým spôsobom,

bez toho aby ste mali uvedomenie,

vnímanie smrti pred zomretím

alebo počas umierania môže priniesť obrovské utrpenie

a môže spôsobiť veľkú škodu pre váš vedomý vývoj,

ktorému sa v upanišádskych záznamoch hovorí ”nivritti”.

Takže pochopte, ponoriť sa vedome do procesu smrti

vás oslobodí od strachu a chamtivosti.

Každý moment v živote, ktorým prechádzate,

či je to strach alebo chamtivosť, tak je vaším nepokojným vedomím

vnímaná malá verzia smrti.

Priveďte do toho pokojné vedomie a budete mať úplnú hĺbku

pri zaobchádzaní so strachom a chamtivosťou s pokojným vedomím,

aby vás to mohlo vyslobodiť.

Keďže tieto pravdu sú apourushya a saarvabhoumya,

t.j. nezávislé od akéhokoľvek jedinca,

vrátane tela ktoré číta tieto záznamy,

a saarvabhoumya – t.j. sú univerzálne,

čiže ktokoľvek kto zinternalizuje tieto pravdy,

a zosúladí svoj vedomý proces chápania podľa týchto právd,

bude vyslobodený a bude oslavovať

svoju existenciu s pôvabom a šarmom

Kalabhairavu Mahaakaalu a vesmíru samotného.

 

 

otázky a odpovede

Dnešná prvá otázka je od Ma Nithya Priyatmananda, ktorá sa pýta: “Drahý Kalabhairava, aké sú kroky meditácie o smrti, ktorú máme robiť každý deň? Láskavo vysvetli.” 

Každý strach, ktorýv sebe nahromadíte vás robí podráždenými, každý strach, na ktorý nechcete čo len pomyslieť a prejsť ním, vedome vstúpte do všetkých týchto strachov bez toho aby ste sa chceli od nich zachrániť, a bez chamtivosti dosiahnuť to, čoho sa bojíte. Takže bez toho, aby ste mali chamtivosť alebo strach, vstúpte do každého strachu. Strach prirodzene stratí svoju vlastnosť strachu, keď nebudete mať strach alebo chamtivosť z a voči strachu. Chamtivosť má svoju vlastnosť chamtivosti kvôli vašej chamtivosti po chamtivosti a strachu o vašu chamtivosť. Takisto, strach má vlastnosť strachu kvôli vášmu strachu zo strachu a nepriamej chamtivosti voči strachu.    

Takže keď pristupujete k svojim strachom bez strachu a bez chamtivosti, každý deň sa udeje vyrovnávanie vášho vedomia. Zmena vedomia z “jagrat” na “swapna”, zo “swapna” na “sushupti”, čiže z bdelého stavu na sen a zo sna do stavu hlbokého spánku sa deje preto, lebo vaše vedomie nie je vyrovnané. Nárazy strachu alebo nárazy chamtivosti sú zodpovedné za to, že vaše vedomé skákanie z bdelého stavu do sna alebo zo sna do hlbokého spánku. Keď odstránite všetky nárazy strachu predtým ako zaspíte, tak nezaspíte, ale upadnete do niečoho, čo sa nazýva pokojné vedomie, ktoré je označené slovom “turiya” skoršími mantrami dashtas. Takže slovo “turiya” znamená upadnutie do stavu pokojného vedomia bez nárazov strachu alebo chamtivosti. Každý večer odstráňte nárazy, ktoré ste si vytvorili počas dňa prostredníctvomstrachu a chamtivosti. Neustále praktizovanie odtraňovanie všetkých nárazov strachu a chamtivosti tým, že im budete čeliť, vám pomôže upadnúť do stavu “turiya” – pokojného vedomia. To je to, čomu Mahadeva hovorí proces smrti – alebo nirbhaya dhyana.

 

Ďalšia otázka je od Sri Nithya Atmamaneeshanandu. Pýta sa: “Mahadeva, moja poklona. Hovorí sa, že si ponúkol svetu taký dar, že každý kto zomrie v Kashi (v meste Varanasi) bude vykúpený. Z tohto dôvodu veľa ľudí žije v Kashi a čaká na smrť. Aká je pravda? Stačí iba fyzicky žiť v Kashi alebo bolo tebou nariadené ešte niečo navyše k doplneniu fyzickej prítomnosti?”

Sú to moje slová ako Mahadevu – ľudia, ktorí žijú a opustia telo vo Varanasi budú vykúpení. Zároveň k tomu boli predpísané určité duchovné prípravy ako robiť ajapajapa (tiché chantovanie mantry) a neustále si byť vedomý tretieho oka – anja čakry. Celé ovzdušie a atmosféra v Kashi sú naplnené týmito božskými pokynmi a duchovnými praktikami a udržiavané mnou, Kalabhairavom. Doteraz ak niekto nie je schopný alebo nepraktizuje tieto praktiky minimálny požadovaný čas bude z nejakých dôvodov vysťahovaný za hranice Varanasi predtým ako opustí telo, a to buď kvôli ich nevedomosti alebo pomocou prírodných síl. Takže každý kto žije a vypustí svoju pránu na ploche mesta Varanasi bude priamo vykúpený a dosiahne osvietenie. 

Ja, Kalabhairava, stále udržiavam posvätnosť tohto sľubu aj miesta – fyzického miesta Varanasi. Posvätnosť a sľub, ktorý som dal tomuto miestu, fyzicky, sú nezrušiteľné. Nemajú výpovednú lehotu. Pokiaľ existuej planéta Zem a fyzické miesto Varanasi, ľudia, ktorí praktizujú tieto dve veľké pravdy ako ajapajapa a zameriavanie sa na tretie oko budú schopní žiť a opusiť telo vo Varanasi. Samotný priestor a miesto je naplnené fyzickými vibráciami a mnou, Mahadevom, ako Kalabhairava.

Miesto, fyzické miesto Varanasi je prirovnateľné k večnému telu inkarnácie – “nithya avatara shareera”. Tak ako ja, Mahadeva, večne prebývam v tele inkarnácie, takisto miesto, fyzické miesto Varanasi sa stalo mojím sídlom - sídlom Mahadevu - naveky.

Keďže ja, Mahadeva, sídlim v tomto samotnom priestore fyzicky, ktokoľvek kto urobí rozhodnutie žiť a opustiť telo vo Varanasi alebo cíti inšpiráciu a je iniciovaný, aby žil život zameraný na ajapajapu a na tretie oko – anja čakru. Každý kto odmietne, alebo sa bude vzdorovať bude z tohto fyzického miesta prirodzene vysťahovaný predtým ako opustí telo, pred svojou smrťou. Ja, Kalabhairava, stále priamo dozerám na túto fyzickú činnosť odstraňovania ľudí, ktorí nie sú oprávnení, za hranice Varanasi a osobne prinášam ľudí, ktorí sú oprávnení k fyzickej hranici Varanasi. Stále dohliadam a a manažujem záležitosti vo Varanasi tým, že prichádzam na fyzickej provne preberám fyzickú kontrolu riadenia celého miesta.

Každý, kto tam príde s jednoduchými, otvorenými očami uvidí moju fyzickú administratívu vo Varanasi. Keďže samotnému pýtajúcemu bola ukázaná fyzická podoba Kalabhairavu vo forme fotografie v chráme Kalabhairavu, nemusí pochybovať o existencii Kalabhairavu vo fyzickej podobe a o riadení Kalabhairavu vo Varanasi ako fyzickom mieste. Nielen len na duchovneh rovine, ale aj vo fyzickom mieste Varanasi ja, Kalabhairava, riadim administratívu toho, kto by mal sídliť vo vnútri fyzickej hranice a kto by mal opustiť fyzickú hranicu Varanasi predtým ako opustí telo.

Toto sú niektoré z posvätných centier na planéte Zem, ktoré majú priame spojenie s duchovnou hladinou a zákony vesmíru sú na pôde týchto miest neustále použiteľné, vesmírny zákon, nech už nariaďuje a robí rozhodnutia podľa akýchkoľvek ľuďmi vytvorených zákonov v týchto posvätných centrách ktokoľvek. Tak ako telá inkarnácií nikdy nemôžu podliehať ľudským zákonov, totiž ich telá nemôžu byť ani potrestané ani sa s nimi nedá zaobchádzať podľa ľudských zákonov, nemôžu byť ani riadené ani odmeňované podľa ľudských zákonov. Telá inkarnácií, ktoré fungujú podľa vesmírneho zákona, nemôžu byť nikdy odmenené alebo zneuctené, nikdy sa nemôže s nimi zaobchádzať alebo zneužívať ich ľudskými zákonmi. Stoja nad zákonmi vytvorenými ľuďmi a pokračujú vo vyžarovaní láskavosti nad všetkými zákonmi a predpismi vytvorenými ľuďmi. Takisto Varanasi stojí nad zákonmi vytvorenými ľuďmi. Stále funguje na základe vesmírneho zákona, keďže samotný Kalabhairava vládne a organizuje a riadi jeho celú správu teraz dokonca aj fyzicky.

 

Ďalšia otázka je od Suresha Kandaraja, ktorý sa pýta: “Čo sa stane s dušami ľudí, ktorí zomrú pri nehode alebo sú zavraždení. Je to podobné ako pri samovražde?”

Pri nehodách, ak má človek priamo podiel na tom že povie vlastnej smrti áno, bude to považované za samovraždu, ale ak nemá priamo podiel na svojej srmti, ak sú to iba situácie a veci, ktoré sú mimo jeho kontroly, ktoré hovoria áno jeho smrti, bude to považované za vraždu. Pri samovražde bude počas zvyšného času, ktorý musí duša prežiť bez tela, v hlbokom pocite viny a bolesti, ale ak je to vražda, tak nebude mať žiadnu bolesť ani pocit viny. Bude jednoducho zaslaný do priestoru, kde bude spočívať bez akéhokoľvek utrpenia alebo mukov. Jednoducho bude iba v režime čakania bez akejkoľvek viny alebo utrpenia. Zvyčajne duchovia, ktorí znepokojujú iné ľudské bytosti, rishis, gandharvov, kinnarov, kimburudov, sú duše, ktoré spáchali samovraždu, nie ktoré boli zavraždené. Tie zavraždené budú mať obrovský súcit a snahu pomáhať ľudským bytostiam a kinnarom, kimburudom, gandharvom, gandharam a rishim.

Takže zavraždené duše môžu mať pre ľudské bytosti priateľský úžitok, ale samovrahovia keďže sami nebudú v pokojnom vedomí, nebudú schopní pomáhať a každý kto sa spojí so samovrahmi, s tými ktorí spáchali samovraždu, bude v nebezpečenstve. Ľudia, ktorí spáchali samovraždu, ich individuálne duše budú hrať prefíkané hry, aby prenášali to čo cítia, ako utrpenie, muky a bolesť na iných kvôli ich hlbokej frustrácii a hnevu voči všetkému v živote a nebudú nijako užitoční ani nápomocní ľudským bytostiam. Takže Mahadeva dáva inštrukcie všetkým médiám, ktoré sa rozprávajú so zosnulými, aby sa s nimi nekontaktovali, nerozprávali, nepokúšali sa prijímať žiadnu pomoc od duší, ktoré spáchali samovraždu. Ale môžete sa rozprávať a pokúšať sa prijímať pomoc a priateľstvo v akejkoľvek podobe, akýmkoľvek spôsobom, ktoré máte dostupné s vyššie spomenutými dušami, ktoré boli zavraždené.

 

Ďalšia otázka je od Dr. Sundaresana zo Sri lanky, ktorý sa pýta: “Drahý Kalabhairava, nama Shivaya. Kedy nastane smrť? Je to vtedy, keď sa zastaví srdce, alebo keď sa zastaví dýchanie, alebo keď podľa našich lekárskych pokynov nastane mozgová smrť? Ako môže lekár pomôcť duši, ktorá opúšťa telo?

Čo vy chápete ako klinickú smrť nemá nič spoločné so smrťou. Keď nastane smrť, udejú sa všetky symptómy, na ktoré sa pýtaš; zastaví sa srdce, mozog a všetky ostatné symptómy, ktoré menujeľ nastanú. Prosím pochopte, ak sa tieto veci dejú jedna za druhou, potom keď nastanú všetky, keď pride aj posledný symptóm, toto bude moment smrti podľa normálneho ľudského chápania. Keď jeden zo symptómov zastavenia dýchania, zastavenia srdca, alebo zastavenia mozgu nastane ako posledný, to by malo byť označené za okamih smrti. Ak ešte jeden z procesov stále prebieha, smrť by nemala byť vyhlásená. Človek by mal byť ešte považovaný za živého. Ale aj keď nastanú všetky tri zástavy, úplná smrť nastane až vtedy, ak sa preruší odraz duše na anada gandha. Možnosť návratu do toho istého tela sa stane stane nemožný. Bude mu zabránené. Kým sa to však stane, stále existuje možnosť návratu k rovnakému odrazu v tom istom tele.

Takže čo vy nazývate klinická smrť by malo byť zastavenie všetkých troch procesov. Ten, ktorý sa udeje ako posledný, ten moment by mal byť považovaný za klinickú smrť. Aj keď čolen jeden z nich ešte funguje, človek by nemal byť vyhlásený za mŕtveho. Dokonca ani všetky tri zástavy nevylučujú, že sa odraz duše nebude v danom tele znova diať. Je proste ľudsky nemožné prinútiť dušu, aby sa znova odrážala na tom istom tele. Takže ľudské bytosti to môžu vyhlásiť za smrť. Podľa vesmíru individuálne telo bude vyhlásené za mŕtve až keď sa prestane diať odraz na ananda ghande, čo nastane až potom ako sa udejú všetky tri zástavy.

Kým nenastanú všetky tri zástavy, neudeje sa ani štvrtý – t.j. zablokovanie odrazu duše v  anada gandhe. Niekedy aj po všetkých troch t.j. po zastavení srdca, zastavení dýchania a zastavení mozgu, ananda ghanda môže pokračovať v odrážaní duše na tele celé dni, niekedy mesaace, niekedy veky, ako je to v prípade jeevasamadhi siddhas – sidhov, ktorí žijú v tele, ale dobrovoľne zastavili všetky pohyby a činnosti tela. Ale z praktickch dôvodov, všetky ľudské bytosti môžu byťvyhlásené za mŕtve, až keď nastanú všetky tri zástavy. Ak sa jeden ešte stále deje, mali by ste čakať a nemali by ste človeka vyhlasovať za mŕtveho.   

Nech vibrácie Mahadevu, Kalabhairavu požehnajú všetky telá, ktoré sú tu teraz, touto jednou iniciáciou a nech oslobodia od smrti každé telo, ktoré je teraz tu a nech sú všetky telá, ktoré sú tu prítomné, oslobodené od smrti a vykúpené od smrti. Nech Kalabhairava a jeho prítomnosť vyžaruje veci, ktoré nie je možné preložiť do slov, iba ako čisté vibrácie a živé ticho, vibrujúci pokoj. Všetky telá, ktoré toto telo vidí, budú požehnané, aby nasali vibrácie vyžarujúce z a prostredníctvom tohto tela, ktoré nemôžu byť preložené do slov a zrozumiteľné vám všetkým,  vstúpia do každého tela, ktoré je prítomné a videné týmto telom a prostredníctvom tohto tela ako iniciácia. Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya.

 

Prečítajte otázky.

Ďalšia otázka je od Magalee Laurent, ktorá sa pýta: “Milovaný Swamiji, je dôležité robiť rituály, ktoré sa po smrti robia pre odchádzajúcu dušu?”

Je to dôležité, pretože pozostalí budú mučení nevedomými spomienkami a budú premietať svoje chápanie života a strach a chamtivosť na zosnulých. Rituály robené pri smrti sú dôležité pre vyliečenie pozostalých. Robte ich dovtedy, kým nebudete oslobodení od premietania vášho strachu a chamtivosti na zosnulých. Keď budete úplne oslobodení od strachu a chamtivosti ktoré premietate na zosnulých, môžete zastaviť vykonávanie týchto rituálov.

Ďalšia otázka je od Vishnu z Chennai, ktorý sa pýta?: “Aké praktiky a spievanie mantier je potrebné robiť pre človeka, ktorý je nevyliečiteľne chorý, no aby mu mohol mať vedomú smrť?”  

Kalabhairava: Recitujte všetky čítania z akáše od Kalabhairavu, neustále spievajte všetky tieto veľké verše. Toto samo o sebe spôsobí, že si ten dotyčný zvolí vedomú smrť. Takže akášické čítania od Kalabhairavu ktorý používa telo Nithyanandu postačia na to, aby sa dotyčný rozhodol pre vedomú smrť.

Ďalšia otázka je od J. Sumathi z Chennai, ktorá sa pýta: ”Počas nášho života máme možnosť znížiť našu karmu. Dostaneme možnosť na zníženie karmy aj v čase medzi smrťou a znovuzrodením?”

Nie. Medzi smrťou a znovuzrodením ste buď vo vysoko povznesenej nálade, keď prechádzate vedomou smrťou, alebo ste silno zdeprimovaní keď prechádzate nevedomou smrťou. Tá vysoko povsnesenosť alebo tá obrovská depresia, ani v jednom z týchto stavov sa nedeje žiadny rast. Výnimočné povznesenie je považované za nebo a výnimočná depresia je považovaná za peklo. Ale ani v pekle ani v nebi nie je možné vedome vyčerpať vaše karmy. Nebudete schopní vyčerpať vaše karmy ani v pekle ani v nebi, nakoľko priestor, kde sa môžu odbidva zmiešať, preistor kde sa môžu obidva zmiešať je bhooloka, planetárna existencia, tá je nevyhnutná pre váš rast. Priestor a čas medzi vašou smrťou a narodením nemôže byť využitý na vedomý rast, takže všetko čo potrebujete urobiť pre svoj vedomý rast musí byť urobené medzi narodením a smrťou a nie medzi smrťou a narodením.

Ďaľšia otázka je od ašramajta, ktorý sa pýta, “Drahý Kalabhairava, vedci a výskumníci hovoria, že klinická smrť je zmena v chémii a funkcii mozgu a nie výlet do neba. Je klinická smrť skutočne zmena v chémii v mozgu?

Výlet do neba sa nemôže udiať bez toho, aby sa zmenila chémia mozgu a fungovanie mozgu. Zmena chémie v mozgu a fungovanie mozgu sa môžu udiať iba vtedy, keď sa udeje výlet do neba. Nebo je fyzickou realitou iba natoľko, nakoľko je fyzickou realitou tento svet. V najvyššom chápaní však ani tento svet nie je fyzická realita, ani nebo nie je fyzická realita. Oba nie sú nič iné ako len chemická zmena v mozgu a zmena v jeho fungovaní. Inak, ak považujete fyzickú realitu za realitu, s touto komparatívnou existenciou, s týmto chápaním môže byť aj cesta do neba, výlet do neba realitou. Ak je toto ilúzia, potom z najvyššieho zdroja aj to je ilúzia. Takže cesta do neba a zmena vo fungovaní mozgu, obidva sú jedno a to isté. Bez jedného sa neudeje to druhé. Takže nepodceňujte zmenu fungovanie mozgu a chémiu v mozgu za bežné.

Ďaľšia otázka je, “Prečo si pamätáme našu minulosť keď sa zobudíme zo spánku, ale nie keď sa prebudíme do nového života po smrti? Je to preto, lebo si zoberieme po smrti nové telo?”

Ani po spánku si nepamätáte celú vašu minulosť. Úroveň poškodenia vášho tela je veľmi malá ale nakoľko je poškodené vaše telo, do takej úrovne sa vaša minulosť dostane do karana hladiny, kauzálnej hladiny a vy si ju nepamätáte. Počas smrti je poškodenie vášho tela väčšie. Kvôli tomu je úroveň neschopnosti pamätať si pomocou bio-pamäte sa taktiež zvýši.

Ďaľšia otázka je, “Je možné rozpamätať sa na naše minulé životy? Je potrebné mať špeciálne pripravené telo a nervový systém aby sme zvládli takúto skúsenosť?”

Iba taký nervový system, ktorý je pripravený yogínskymi praktikami ako je unclutching, a ktorý hravo zvláda súčasné životné bio-pamäte bez toho, aby bol vystresovaný, napätý, chorý, narušený bude schopný zvládnuť aj spomienky z minulých životov.

 

______________________