Iluzórne, rozšírené vlastnenie identity je život. Život sa klamným spôsobom snaží vlastniť a to

vlastnenie samotné vníma kvôli ilúzii ako svoju vlastnú identitu.

Keď život cíti, že vlastní telo a upadne do sebaklamu, že on je telo, to je život.

Keď má pocit, že vlastní bohatstvo a že ono je súčasťou jeho identity, to je klamný život.

Takisto, keď má pocit, že meno a sláva, odmeny a ocenenia ktoré vlastní

A keď sa tieto posadnutia samotné stanú súčasťou jeho identity, to je klamný život.

Život sa neustále ponára do sebaklamu toľkými vecami,

napr. konceptom vlastníctva, a v hlbšom sebaklame vlastníctvo samotné

sa stane súčasťou jeho identity. Smrť prichádza ako oslava a vyslobodenie

 od klamlivej, nepotrebnej ilúzie a iluzórných identít.

Je to veľká úľava keď je časť vás, o ktorej si myslíte že ste vy

od vás odobratá. Pravda, že táto ilúzia nikdy nebola

súčasťou vás samých je vám smrťou pripomenutá.

Pochopte, keď sú vám odobraté peniaze,

keď cítite bolesť, že určitá časť vašej identity zomiera, 

je to pre vás lekcia o tom, že nikdy neboli časťou vás.  

Bolo to vaše vlastníctvo, ktoré vás oklamalo

a dalo vám iluzórnu identitu, že bolo vašou súčasťou.

Keď sú vám odobraté meno a sláva,

 tak vám je pripomenuté, že nikdy neboli vašou súčasťou.

Boli len vašim vlastníctvom, ale kvôli sebaklamu

ste ich identifikovali ako súčasť svojej identity.

Takisto, keď vám je pripomenuté, že vaše telo,

v ktorom rastú vaše rôzne identity,

 a mozog, v ktorom sú tieto rôzne identity

vami prežívané, keď sú vám odobraté,

tak samotný základ na ktorom sú vaše rôzne vlastníctva

 a možnosť, že tieto vlastníctva, ktoré vám dávajú klamlivý pocit,

 že vy ste súčasťou týchto vlastníctiev a že tieto

vlastníctva sú vaša identita, sú vám odobraté.

Vaše bytie by si malo neustále pripomínať,

aby sa neidentifikovalo so žiadnym vlastníctvom.

Nemať žiadne vlastníctvo a neidentifikovať sa so žiadnym vlastníctvom

 je cesta zriekania sa.

Keď aj máte vlastníctvo ale máte tú jasnosť v tom, že vaše vlastníctvo

nie je súčasťou vašej identity, to je cesta “grihastu”(človeka žijúceho v rodinnom zväzku)

Či už sa rozhodnete pre cestu grihastu,

prebratím zodpovednosti a vlastnenia bohatstva a všetkého,

alebo či sa rozhodnete pre cestu zriekania sa bez akýchkoľvek vlastníctiev,

dôležitá pravda, na ktorú musíte pamätať

 je nedovoliť, aby sa čokoľvek stalo súčasťou vašej klamlivej identity.

Či už máte nejaké statky alebo nie, na tom nezáleží,

akurát by sa nemali stať súčasťou vašej identity, ktorá je už tak či tak klamlivá.

Keď je zdroj oklamaný tým, že sa identifikuje s telom,

telo samotné bude vaším vlastníctvom.

Ale keď považujete vlastníctvo svojho tela za súčasť vašej identity,

vtedy začína klam vašej identity.

Keď nastane klam vašej identity, to vedie k mnohým identitám,

ako identifikovanie sa s vašim bohatstvom,

s vašim menom a slávou a so všetkými ostatnými statkami.

Smrť je pripomienka, je to veľmi silný učiteľ ktorý spôsobí, aby vaše bytie pochopilo,

 že toto všetko nikdy nebolo vašou súčasťou, tieto veci nikdy neboli súčasťou

vášho iluzórneho a klamlivého pochopenia.

Takže uvoľnite sa od ilúzie identifikovania sa s vašimi statkami ako s vašou identitou.

 Statky sú statky. Nie sú vaša identita.

Identita by  mala byť vnímaná ako niečo za hranicami čohokoľvek čo vlastníte.

Vlastníctvo nepredstavuje, nenapĺňa

a nevedie k prežívaniu vašej skutočnej identity.

Niekedy sa vaše statky snažia súperiť s vašou identitou.

Súperenie vašich statkov s vašou identitou je choroba.

Keď vaše telo súperí s vašou pôvodnou identnitou,

 táto súperivosť je choroba. Keď vaša myseľ súperí s vašou pôvodnou identitou,

to je depresia. Keď vaše statky súperia

s vašou pôvodnou identitou, tieto statky samotné

nemajú samostatný život, ale len život ktorý dostali od zdroja identity.

Vaše statky začnú súperiť s pôvodnou identitou.

 Toto súperenie je zvrátené.

Takže smrť krásne do hladka vyžehlí vás vnútorný priestor.

Naučí vás pochopiť mnoho vecí,

ktoré nikdy neboli súčasťou vašej identity,

ale vy ste ich považovali za súčasť svojej identity,

pretože ste zažívali vlastníctvo týchto vecí.

Čokoľvek čo vám nebude neustále hovoriť “nie”

považujete za svoj majetok.

Bohužiaľ, len preto že oni nemajú

vlastnú vôľu povedať vám nie, vaša vôľa ich začne vlastniť.

Keď vaša vôľa niečo posadne a vlastní,

ponoríte sa do sebaklamu, že je to vašou súčasťou.

Pamätať si, že veci, ktoré vám nehovoria “nie” nie sú vašou súčasťou

je unclutching. Pamätajte, veci vám možno nepovedia “nie”,

Ale to neznamená, že sú súčasťou vašej identity.

Možno ich vlastníte,

možno nad nimi máte vlastnícke práva,

ale nemôžete sa s nimi identifikovať.

vrátane vášho tela, vy ste iba majiteľ.

Nemôžete na nich vnucovať svoju identifikáciu.

Pripomenúť vám o týchto veľkých pravdách

ako prirodzený proces je smrť.

Smrť sa neustále deje niekoľkonásobne krát neustále vo vašom živote

pretože vy nosíte niekoľko identít.

Potrebujete len schopnosť vedome vnímať, prežívať,

žiť cez tieto mnohé smrti, ktoré sa dejú.

Keď budete mať potrené vnímanie, vedomie

na prežívanie týchto mnohých smrtí vo vašom živote,

budete neustále prechádzať vedomými smrťami.

Neustále prechádzať vedomými smrťami

vo vás urobí obrovskú vedomú očistu.

Neustále prežívanie vedomej očisty

 je život v osvietení. Akonáhle ste raz úplne prečistený

vo vašom vedomí a zostanete čistý,

tak ste Jeevan Mukta - žijete osvietenie.

Pochopte túto pravdu: smrť neustále sa odohrávajúca

 vo vás vedome je preto, aby vám pripomenula o vašej pôvodnej čistote,

 a pomohla vám zostať čistými.

 

 

Questions & Answers

 

Prvá otázka je od Sundara zo San Diega, Tiruvallar centra: Drahý

Kalabhairava, včera si nám vysvetľoval nirbhaya meditáciu. Ako môžeme vyvolať

Podvedomý, nevedomý starch a chamtivosť počas nirbhaya meditácie? Ďakujem.

 

Keď opäť a znova prechádzate nirbhaya meditáciou, prirodzene za pár dní

sa vaše podvedomé a nevedomé vzorce otvoria. Vo vesmírnom zákone neexistuje oddelené

podvedomie a nevedomie. Iba hlbšie vrstvy, ktoré vy nie ste schopní okamžite

vysvetliť, pochopiť, tie nazývate ako podvedomie alebo nevedomie. Opäť a znova odkrývať

vaše vzorce vám odhalí vaše podvedomie a nevedomie. Nie je potrebný žiadny špeciálny

proces okrem tejto jednoduchej nirbhaya meditácie.

 

Ďaľšia otázka je od Bharata z Dallasu: “Počas včerajšieho satsangu si hovoril o “bhooloke”.

Čo tým presne myslíš keď povieš bhooloka? Je bhooloka niečo ako menej intenzívna projekcia

a nebo a peklo sú projekcie na trochu vyššej úrovni? Znamená to, že je jednoduchšie zistiť,

že bhooloka je len projekcia?

 

Možnosť prebratia sa zo sebaklamu a prežitie opačných extrémov je ľahšia v bhooloke.

V bhooloke môžete extrémne prežívať bolesť a opačné extrémy bolesti a potešenia

a to veľmi ľahko a bez problémov. Ale v pekle nemôžete nikdy prežívať potešenie,

v nebi nikdy nemôžete prežívať bolesť. Keď tieto opačné extrémy nie sú prežívané

tento sebaklam vás naďalej klame. Prebratie sa zo sebaklamu sa stane iba vtedy,

keď prežijete obidva extrémy. Keď zažijete potešenie, prebratie sa z klamu bolesti

sa udeje. Keď zažijete bolesť, prebratie sa z klamu potešenia sa udeje. Obidva

sebaklamy vám nakoniec prinesú uvedomenie, že obidva sú ilúzie, a to sa môže

najľahšie udiať v ľudskom tele na planéte Zem - v bhooloke.

 

Kvôli tomu, že bolesť sa nikdy nedeje v swarge, v nebi, ľudia ju nevnímajú, ľudia sa nepreberú

zo sebaklamu a preto zotrvávajú v nebi. Pochopte, myslia si, že potešenie je večné.

Kvôli tomu, že prebratie sa z ilúzie nenastane, nehľadajú najvyššiu realitu. Takisto,

v pekle, keďže prebratie sa z klamu bolesti nenastane dokonca ani jediným momentom

potešenia, tak naďalej pociťujú, že peklo je večné. Toto je dôvod prečo ľudia,

ktorí sú v pekle alebo v nebi majú pocit, že oboje sú večné.

 

Iba v bhooloke je prežitá pravda pominuteľnej a komparatívnej reality. Takže

ktokoľvek kto chce zažiť existenčnú realitu, ktorá je za hranicami pominuteľnosti

a komparatívnej reality, musí prísť do bhooloky. Bhooloka je najtenšia možná vrstva

na preniknutie a výnimočná možnosť prekročiť vaše vzorce a samskara engramy. Akýkoľvek priestor v ktorom

prežijete obidva extrémy znova a znova vám pomôže dostiahnuť vedomie. Nohy všetkých

majstrov vás donútia neustále prežívať obidva extrémy. Energetické polia sú miesta,

kde vnímate obidva extrémy, neustále ich prežívate, a ukončenie

prežívania obidvoch extrémov je vynútené, aby sa prebratie zo sebaklamu udialo veľmi rýchlo.

 

Ďaľšia otázka je z Maduraju: Drahý Swamiji, poklona. Na včerajšom satsangu si hovoril

o bdelom stave a stave hlbokého spánku. Ako môžeme stráviť väčšinu nášho spánku

v hlbokom spánku a aké techniky nám pomôžu presunúť sa z hlbokého spánku priamo do

bdelého stavu? Ďakujem.

 

Nirbhaya meditácia úplne stačí. Takisto môžete praktizovať unclutching a ajapa japa keď

zaspávate. Toto zníži kvalitu a kvantitu času, ktorý strávite snívaním.

Budete schopní okamžite zaspať. Schopnosť ihneď zaspať a schopnosť presunúť sa zo spánku

priamo do bdelého stavu  pomôže vášmu fyzickému a mentálnemu zdraviu, ale nebude to

nijako nápomocné na osvietenie. Pre osvietenie pomôže len priamo upadnúť

do stavu turiya a výjsť zo stavu turiya.

 

______________________