Posvätné tajomstvá o smrti – 1. časť:

Čítania z akáše prostredníctvom Nithyanandu

 

27, September 2012

 

Akášické záznamy sú mystické energetické

záznamy o všetkých udalostiach, ktoré sa kedy

stali, dejú sa a budú sa diať

vo vesmíre. Ale kľúč na ich

správne dešifrovanie

je iba v rukách pár

osvietených bytostí. V súčasnosti Paramahamsa

Nithyananda otvára túto nekonečnú

vesmírnu knižnicu pre prospech ľudstva.

Tento proces je známy ako Čítani ze Akáše.

 

Vítam vás všetkých s mojou láskou a rešpektom.

 

Dnes bude Kalabhairava čítať z Akáše na tému SMRŤ.

 

 

Smrť je oslobodenie a oslava.

 

Je to prirodzený vedomý proces trávenia;

 

dar, venovaný každej jednej duši, ktorá bola mučená

 

nevedomosťou o tom, že sú oddelené od celku,

 

ktorý im neustále pripomína, že všetko čo ich oddeľuje

 

vrátane chápaní je nestále,

 

čokoľvek čo spôsobuje, že sa cítia ako

 

oddelené časti celku je nestále, dočasné.

 

Na to, aby každá individuálna duša pochopila, že

 

chápanie o vašej osobitosti je len vaša fantázia a je nestála, dočasná,

 

je smrť daná ako prirodzený požehnanie, dar celému vesmíru.

 

Teraz Mahadeva prečíta o vede smrti pre hľadačov pravdy,

 

a pre ľudí, ktorí chcú ísť za hranice smrti.

 

Je 7 druhov smrti, ktoré zažívajú ľudské bytosti.

 

Prvá – človek, ktorý cíti, že nie je nič viac ako telo –

 

zažíva smrť ako zabudnutie.

 

Cíti, že koniec jeho identity je smrť,

 

že koniec jeho individuálnej existencie je smrť,

 

čo je jasne nepravda, ilúzia, klam,

 

ktorá prináša obrovské utrpenie

 

a toto utrpenie ho neustále mučí

 

a nedovolí mu žiť ani pokiaľ má telo.

 

 

 

 

Ďalšia – osoba, ktorá je úplne sústredená na túžby,

 

ktorá je chamtivá a nedokáže pochopiť že existuje možnosť na prelom

 

táto neustále rozširuje svoju chamtivosť

 

aj potom ako opustí telo. Všetky chápania,

 

ktoré existujú vo všetkých polovičatých filozofiách a náboženských teóriách,

 

ako teórie o nebi a posmrtnom živote,

 

kde sú všetky túžby naplnené,

 

kde existuje kontinuum túžob,

 

sú predĺženým klamom individuálnom identity, ktorá je založené na túžbach.

 

Toto nie je to ani úplná nepravda ani to nie je trvalá existencia.

 

Na základe schopnosti premietať svoje túžby do existenčného priestoru

 

Si vytvárajú svoje vlastné nebo,

 

až pokiaľ nebudú prebratý z tohto klamu,

 

pokračujú v premietaní svojho neba a žijú.

 

Keď sa preberú vďaka svojimivlastným predstavám,

 

potom sa vrátia k svojmu pôvodného zdroju

 

a rozhodnú sa o ďalšom smere svojich činností na základe

 

predstáv a klamu, ktoré si uchovali po svojom vytriezvení.

 

Každé prebratie spáli tieto rozšírené fantázie až ku samotnému koreňu tohto klamu.

 

Ak bude spálený samotný koreň tejto ilúzie je zničený, spálený,

 

táto fantázia sa potom úplne stratí,

 

a vy budete oslobodení od fantázie.

 

Ak samotná koreň táchto fantázií nie je spálený, zničený,

 

tak vy premietate korene týchto fantázií do iných úrovní fantázie.

 

Zvyčajne sa túžby a fantázie,

 

po prebratí sa z ilúzie, scvrknú na koreň samotnej fantázie,

 

a ten sa potom znova premieta v ďalšom koreni, koreni viny.

 

Rozpínanie, imaginárne premietanie viny,

 

sa považuje iba za nižšie úrovne pekla.

 

Znova, ani peklo nie je úplná pravda

 

ani nebo nie je úplná pravda.

 

A takisto ani jedno z nich nie je úplný klam,

 

ani jedno z nich nie je úplná skutočnosť.

 

Prosím pochopte túto veľkú pravdu, ktorú Mahadeva opakuje

 

pre každého z vás, aby ste ju pochopili vo vnútri.

 

Realita, ktorej čelíte teraz, ktorú nazývame Bhuloka;

 

To najmenej intenzívne premietanie vašej zoslaabenia je Bhuloka

 

a trochu vyššie premietanie vašej rozpínajúcej sa chamtivosti

 

je Swargaloka, nebo

 

a vina je o niečo vyššie premietanie vášho

 

klamlivého narušeného mentálneho nastavenia,

 

vzorcov koreňa chamtivosti v rôznych smeroch.

 

Vina je nižšia úroveň pekiel, kde ľutujete,

 

ľutujete, ľutujete svoje hriechy.

 

Hriech nie je nič iné ako zachovávanie základných vzorcov túžby

 

aj potom ako ste prebratí z klamu

 

projekciami tých istých koreňov.

 

Keď vás ovocie a úroda preberú z klamu,

 

stále sa ich držíte a očakávate, že vzíde z toho istého semienka

 

vzíde úplne iná úroda, to je vina.

 

Vina sa premieta do ďalšej úrovne pekla,

 

čo znova nie je ani pravda ani nepravda.

 

Znova je to vaša schopnosť a intenzita premietať,

 

ktorá rozhoduje o kvalite a kvantite času,

 

ktorý potrebujete stráviť v pekle.

 

Akonáhle ste preberiete z ilúzie, hoci vaše utrpenia nie sú skutočné,

 

tak vstupujete ku koreňu tohto vzorca, ktorý smeruje k hlbšiemu koreňu

 

ako je obyčajná skúsenosť pekla.

 

Ten hlbší koreň je bolesť;

 

To najvyššie peklo, aké zažívate

 

v tomto piestore, znova vaša smrť rozhoduje o kvalite

 

a kvantite utrpení,

 

ktoré budete neustále zažívať.

 

Pochopte, že všetky úrovne smrti vás učia

 

veľké lekcie, ak ste pripravení ich počúvať.

 

Každý život, každý rok, prakticky každý deň

 

každý jeden z vás prechádza cez všetkých 7 smrtí.

 

Štvrtá smrť – smrť od bolesti.

 

Dokonca aj bolesť je takisto premietaný klam z koreňa vzorca.

 

Neexistuje a nemôže ko-existovať

 

s existenciou vesmírnej duše.

 

Keďže prítomnosť vesmírnej duše je pociťovaná každý deň

 

vašou individuálnou dušou v hlbokom spánku

 

a v pokojnom vedomí, vtedy zorec bolesti takisto čelí smrti.

 

Keď vzorce bolesti čelia smrti,

 

Tak skúsenosť, ktorou individuálna duša prechádza je depresia.

 

Depresia nie je ani len existencia bolesti.

 

Je to vtedy, kedy ani nepremietate vašu bolesť,

 

keď nie ste schopní ani  len premietať vašu bolesť do reality,

 

do porovnávacej reality, tak to neustále mučenie,

 

ktoré si spôsobujete týmto semienkom je depresia.

 

Semienko, ktoré nemôže rásť, ale pokračuje v existencii

 

ako žijúce semienko je depresia.

 

Smrť z depresie je šiesta smrť –

 

nazývaná Temná noc duše.

 

Každá duša prechádza touto temnou nocou počas spánku

 

každý deň v podobe nezapamätateľnej nočnej mory.

 

Ráno, keď sa prebudíte z nočnej mory

 

a nemôžete si spomenúť na situácie, ale iba

 

máte skúsenosť pocitu nočnej mory,

 

je to temná noc duše.

 

Temná noc duše je pre mnohých jedincov skúsenosťou klinickej smrti.

 

Všetci jedinci, ktorí zaznamenajú skúsenosť klinickej smrti

 

sú akokeby zatlačení do jaskyne

 

a vytlačení von s obrovskou bolesťou, je to skúsenosť klinickej smrti,

 

čo nie je nič iné ako Temná noc duše v dlhodobom pohľade.

 

Ak sa temná noc duše deje každú noc,

 

nazýva sa to nočná mora,

 

keď sa nočná mora udeje raz za život,

 

nazýva sa to skúsenosť klinickej smrti.

 

Pochopte tieto veľké pravdy o smrti,

 

obyčajným počúvaním týchto veľkých právd znova a znova a znova

 

budete oslobodení od týchto veľkých právd.

 

Tieto veľké pravdy by mali počúvať deti

 

predtým ako sú skazené a pomýlené ľudskou spoločnosťoua

 

s jej nezrelými myšlienkami.

 

Tieto slová by mali byť opakované ako mantry.

 

Pretože, kedykoľvek keď opakujete slovo znova a znova a znova,

 

nastane nielen lingvistické pochopenie,

 

ale vytvorí aj fonetický základ vášho samotného myslenia.

 

Keď takéto veľké pravdy vytvoria fonetický základ pre vaše myslenie,

 

to sa nazýva Život v osvietení.

 

Takže siedma smrť, siedma podoba smrti,

 

ktorá je za hranicami Temnej noci duše, sa udeje ako Nibbana - Nirvana.

 

Zánik individuálnej oklamanej identity,

 

zánik individuálnej oklamanej identity

 

je tá konečná smrť, ktorá je oslobodením a oslavou.

 

To čo vy cítite ako svoju identitu je identita zameraná na telo,

 

potom je pre vás zatratenie prirodzená pravda o vašej smrti.

 

Ak je vaša individuálna identita zameraná na túžby, vinu, bolesť,

 

Potom vzkriesenie je pre vás logická pravda o vašej smrti.

 

Ak je vaša individuálna identita schopná prejsť

 

depresiou a temnou nocou duše,

 

potom reinkarnácia je pravda o vašej smrti.

 

Ak je vaša individuálna identita pripravená, zatiaš čo je v tele samotnom,

 

prejsť aj depresiou aj Temnou nocou duše

 

a je schopná existovať bez pomoci tela a mysle;

 

potom osvietenie, oslobodenie a oslava je pravda o vašej smrti.

 

Takže smrť má 4 rôzne významy

 

pre 4 rôzne úrovne ľudí.

 

Ak si neustále uvedomujete sami seba ako telo,

 

Tak zabudnutie je pre vás realita.

 

Ak si uvedomujete sami seba ako predĺžená túžba,

 

nevyčerpateľná vina a neznesiteľná bolesť,

 

vzkriesenie bude vaša očakávaná pravda o smrti.

 

Ak ste schopní vstúpiť do depresie

 

a Temnej noci duše,

 

potom reinkarnácia je možnosťou vašej duše ohľadom smrti.

 

Ak dokážete čeliť všetkým týmto skúsenostiam

 

pokým máte fyzické telo

 

a ste schopní čeliť schopnosti byť bez

 

fyzického tela a mysle pomocou unclutchingu (odpútania sa od myšlienok),

 

potom osvietenie je rovnaké slovo pre vašu smrť.

 

Keď do vášho systému vstúpi osvietenie

 

v podobe smrti, je to oslobodenie a oslava.

 

Takže smrť sa nedeje u každého jednotlivca rovnako.

 

To ako nastane smrť je to založené na úrovni jednotlivca.

 

Či je vašou pravdou zabudnutie, vzkriesenie

 

alebo reinkarnácia je vaša pravda alebo osvietenie je vaša pravda,

 

to je vaše rozhodnutie.

 

Je to individuálna schopnosť a zodpovednosť jednotlivca.

 

Keď sa kvalita života zvyšuje deň po dni,

 

tak kvalita smrti sa tiež zvyšuje.

 

Človek, ktorý sa cíti spojený s pravdou o zatratení,

 

Je prirodzene, zvyčajne zameraný iba na telo,

 

nebude mať úplnosť, úplný pocit zo života.

 

Ľudia, ktorí sú na strednej úrovni,

 

sa cítia spojení s pravdou o vzkriesení, s predstavou o vzkriesení.

 

Preto sa masy ľudí cítia veľmi pohodlne

 

s predstavou o vzkriesení.

 

Veľmi vyvinutý jedinec, len veľmi málo jedincov,

 

vníma pravdu o realite reinkarnácie.

 

A iba veľmi málo vstúpi do skúsenosti osvietenia.

 

Je ešte 27 súborov o smrti, ktoré majú byť odhalené

 

a prečítané Kalabhairavom.

 

Takže nasledujúcich 27 dní Kalabhairava bude čítať

 

posvätné tajomstvá o smrti a informácie, ktoré svet potrebuje vedieť

 

o smrti a KalaBhairava bude teraz odpovedať

 

a reagovať na každú otázku, ktorá sa vzťahuje na posvätné tajomstvá o živote.

 

Takže pochopte, že slová, ktoré teraz vychádzajú,

 

majú nielen lingvistickú hodnotu, filozofickú hodnotu,

 

konceptuálnu hodnotu, ale pravdy, na základe ktorých

 

by malo vaše poznanie fungovať,

 

majú aj fonetickú hodnotu.

 

Mali by byť opakované ako védske mantry,

 

opakovane spievané takže

 

aby bolo vaše chápanie je neustále zamerané na tieto veľké slová, pravdy

 

a aby vaše myslenie bolo neustále založené na týchto veľkých slovách.

 

Otázky a odpovede

 

Prvá otázka je od Jayalakshmi Verna z Washingtonu DC.

 

O: Nithyanandam, ďalšia otázka o narodení pre čítanie z akáše. Vyzerá to tak, že sme tu, aby sme ho pomocou samyamy (jogínskych meditačných praktík) prekonali obmedzenia tela: nejesť alebo nepiť, nespať, nemyslieť na sex, nebyť dotknutý teplom, chladom, príjemným alebo nepríjemným, atď.

Prečo prijímame telo, ak sme tu preto, aby sme ho prekonali? Ďakujem.

 

Prekonanie je krok k oslobodeniu.

 

Prijali ste telo z nevedomosti a klamu.

 

Teraz je samyama krok ako sa zbaviť,

 

ako sa odstať za hranice depresie a klamu.

 

Takže pochopte, samyama je ako liek.

 

Je to riešenie na problémy, ktoré ste si vytvorili

 

pocitom, že máte telo.

 

Pýtaš sa nesprávnu otázku:

 

„Prečo vôbec mať chorobu, keď si môžeme vziať liek

 

a vyliečiť sa z tej choroby?“

 

Neexistuje odpoveď, ak sa pýtaš, prečo mať najprv chorobu,

 

potom si vziať liek a vyliečiť sa z choroby.

 

Pretože ste už ochoreli,

 

dostávate lieky.

 

Pretože ste už upadli do klamu, že máte telo,

 

dostávate samyamu ako liek.

 

Ďalšia otázka je od Deanny Bello, Las Vegas, USA

 

O: Nithynandam Swamiji, videla som na svet prichádzať 1000-ky detí, keďže to bola moja práca v pôrodnej sále. Každé dieťa prichádza na svet iným spôsobom; niektoré tak sladko a pokojne a niektoré tak nepokojne a stresujúco. Často som rozmýšľala, ako ich vstup na svet ovplyvňuje zvyšok ich života, čím sa stanú v živote a ako budú v živote reagovať. Narodenie je najkrajší zázrak života. Zmení sa proces narodenia v budúcnosti? Bude viac pokojný? Zmení sa prístup lekárov smerom k pokojnejšiemu narodeniu?

 

Čas, miesto, spôsob, nálada, vedomie vášho narodenia

 

priamo ovplyvňujú spôsob akým budete žiť.

 

Takže budúce ľudstvo by si malo uvedomiť pravdu,

 

že narodenie je najväčší zázrak a

 

možno centrá pre vedomé narodenie,

 

vítajúce, centrá naplnené vítajúcou atmosférou

 

by mali byť zriadené pre ľudské bytosti.

 

Bohužiaľ, ľudské bytosti nikdy nepochopili

 

dôležitosť prvého momentu pristátia na planéte Zem.

 

Nech vedomé bytosti vedome privítajú bytosti na planéte Zem.

 

Toto je inštrukcia Mahadevu.

 

Mahadeva žehná všetkých ľudí, ktorí majú teraz Nayana Deekshu,

 

aby boli vyliečení zo všetkých zranení a utrpení,

 

ktoré máte od chvíle narodenia.

 

Všetky zranenia a utrpenia, hlboké vzorce,

 

ktoré máte kvôli nesprávnemu štýlu pôrodu, času, miestu, osobám, spôsobu,

 

nech sú všetky úplne vyliečené vo vás všetkých.

 

Lokaa Samastaa Sukhino Bhavantu!

 

Nech sú vaše manipuraka čakry úplne vyliečené.

 

Nech sú vyliečené manipuraka čakry naplnené čistou Kundaliny energiou.

 

Ďalšia otázka je od Nitin Geetam:

 

O: Ako žiť v tomto živote nesmrteľný život? Je to možné? Kde v našom tele sídli duša? Aké bude naše dalšie narodenie?

 

Duša nesídli vo vašom tele.

 

Iba sa odráža na vašom tele.

 

Miesto, ktoré si zvolíte na odraz vašej duše

 

rozhoduje o úrovni vedomia, v ktorej budete žiť.

 

Ak si vyberiete Muladhara čakru ako miesto odrazu pre vašu dušu,

 

budete zameraný iba na telo a na žiadostivosť a reprodukciu.

 

Nenájdete nič iné ako väčší zážitok.

 

Ľudské bytosti si zvyčajne vyberajú

 

Muladharu a Swadhistanu ako bežné miesta na odraz!

 

Veľmi málo milovníkov mieru si vyberie Manipuraku ako miesto na odraz.

 

Keď si vyberiete Anahatu ako miesto pre odraz,

 

stanete sa ctiteľom.

 

Keď cítite a rozhodnete sa pre Vishuddhi ako miesto na odraz

 

vesmírnej duše vo vašom individuálnom tele,

 

stanete sa Shaakta –

 

tým, kto dosiahne vysoké veci so Shakti (energiou).

 

Keď si vyberiete vašu Ajnu ako miesto odrazu,

 

miesto odrazu vašej duše,

 

budete žiť s výnimočnými schopnosťami

 

ako Siddha Purusha, stelesnenie Šivu.

 

Keď odrážate vašu vesmírnu dušu na vašom individuálnom tele v Sahasrare,

 

žijete ako inkarnácia,

 

ako stelesnenie Vesmírnej Duše, Mahadeva samotný!

 

Mahadeva potom sídli a vyjadruje vo vašom tele výnimočnú, čistú duchovnú dimenziu.

 

Takže telo nevlastní dušu.

 

Duša sa iba odráža na tele.

 

Ak sa rozhodne sa viac neodrážať,

 

telo sa vtedy považuje za mŕtve.

 

Keď sa miestom odrazu stane Sahasrara,

 

zrazu sa vo vašom systéme vytvorí nové centrum,

 

ktoré je zodpovedné za to aby vaša Sahasrara,

 

komunikovala a koordinovala aj s nižšie úrovne existencie.

 

Toto nové centrum je Ananda Gandha.

 

Takže keď máte skúsenosť s odrazom v Ananda Ghanda,

 

tak priamo prijímate energiu Inkarnácie,

 

vyžarujete energiu Inkarnácie,

 

a stávate sa časťou tej Inkarnácie.

 

Ako si sa opýtal v otázke:

 

„Je možný život bez smrti? Je možný nesmrteľný život?“

 

Mahadeva vám všetkým veľmi jasne hovorí –

 

je to možné.

 

Poskytuje vám vedu, ktorá je najposvätnejším tajomstvom,

 

7 inštrukcií.

 

Nejedzte nič iné ako tieto 3 veci:

 

kozie mlieko, arašidy, haritaki a neustále robte Ajapaajapa.

 

Nech je vaše dýchanie úplne vedené pomocou Ajapaajapy.

 

Môžete si vybrať akúkoľvek mantru, do ktorej vás inicioval vás osvietený Guru.

 

Ajapaajapa, tieto 3 jedlá a neustály unclutching;

 

A každú noc vstúpte do meditácie o smrti:

 

„procesu smrti“ – prestavujte si a čelte každej smrti,

 

nedovoľte, aby ani jedna samsakara zostala neukončená.

 

Proces smrti nie je nič iné ako ukončenie všetkých samskár.

 

Keď budete robiť proces smrti každú noc,

 

nastane dokončenie všetkých samskár.

 

Pochopte: keď sú všetky inštrukcie prijaté a praktizované,

 

potom nesmrteľný život je možný.

 

Prvá inštrukcia:

 

nejedzte nič iné ako tieto 3 veci –

 

kozie mlieko, arašidy, Haritaki.

 

2.: robte Ajapaajapa.

 

Dovoľte, nech je vaše dýchanie úplne vedené pomocou Ajapaajapa.

 

3.: každú noc dokončite všetky samskary a vzorce, ktoré ste si vytvorili,

 

tým, že vstúpite do procesu smrti.

 

4.: neustále, vždy keď si spomeniete,

 

robte un-clucth, un-clucth, un-clutch.

 

Skráťte čas nevedomia a nepokoja.

 

Praktizujte prítomnosť pokojného vedomia.

 

Ďalej, pamätajte na tieto veľké pravdy o živote

 

A dovoľte, nech všetko chápanie o živote, je prijaté a založené na

 

tomto jednom pochopení o živote a smrti:

 

Život a smrť nie sú dve rozdielne veci.

 

Je to len neustály proces, ktorý sa vo vás deje prirodzene.

 

A ako posledné a nakoniec

 

pamätajte si na toto uvedomenie, že toto telo nie je oddelené

 

od vašej vesmírnej duše.

 

Tiež je to jedna časť vašej večne existujúcej vesmírnej duše.

 

Týchto 7 právd vám môže priamo pomôcť žiť nesmrteľný život.

 

Nesmrteľný život je možný.

 

Ďalšia otázka je od Thyagarajana.

 

O: Čo by sme mali urobiť, aby sme sa narodili v duchovne naladenej atmosfére?

 

Je to vo vašich rukách.

 

V tejto chvíli môžete urobiť svoj život taký,

 

môžete usporiadať a preorganizovať tak,

 

aby váš život bo na mieste, ktoré je duchovne prospešné.

 

Keď to môžete urobiť, prečo očakávate nejaké náhodné,

 

naokolo vedúce metódy, a urobíte to až po nejakom čase?

 

Otázka, ktorú sa pýtate nie je nič iné

 

ako výsledok neustále odkladajúcej a lenivej mentality.

 

Ďalšia otázka je od Joyce.

 

O: Aký priemerný počet životov potrebujú ľudia zažiť na to, aby boli úplne oslobodení od všetkého fyzického utrpenia?

 

Neexistuje žiadny počet.

 

To závisí to od intenzity jedinca.

 

Ďalšia otázka je od Ma Manorama z Vancouveru.

 

O: Ako ovlyvňuje in-vitro oplodnenie výslednú bytosť po narodení? Keďže sa počatie udeje v skúmavke, ovplyvní to nejako budúce spojenie osoby s nekonečnom alebo vesmírom?

 

Nie. Rozhodne to neovplyvní možnosť

 

spojenia tohto jedinca s nekonečnom.

 

Tento proces sa praktizoval celé veky vo védskej civilizácii.

 

Kauravaovia sa rodili iba pomocou tohto procesu!

 

Takže tento proces v žiadnom prípade neovplyvňuje

 

možnosť jedinca dosiahnuť osvietenie.

 

Ďalšia otázka je od Ma Aruna.

 

O: Swamiji, láskavo nás oboznám s konceptom o narodení, smrti a znovunarodení duší, kým nedosiahnu oslobodenie. Som úplne zmätený odhľadne tejto nepochopiteľnej hry Pána. Jeho trpezlivosť, jeho monitorovací systém pokroku každej duše až kým nedosiahne tú najvyššiu skúsenosť v toľkých životoch. A je počet životov, ktoré jedna duša príjme vopred určený?

 

Neexistuje žiadne individuálne monitorovanie Pánom.

 

Každá nezávislá inteligencia má prirodzený sklon

 

a inšpiráciu vyvíjať sa od života k smrti,

 

a od smrti k životu, od života k smrti, a od smrti k životu až pokým

 

nie je úplne prebratá z pôvodného klamu,

 

že je oddelený od Celku.

 

Keď tá ilúzia, že je oddelený od Celku

 

samotná zmizne,

 

keď sa individuálna duša preberie z tohto samotného sveta,

 

tak sa vracia späť do pokojného vedomia.

 

Nie je to hra, ktorú hrá niekto iný do ktorej

 

ste vy zatlačení, donútení.

 

To vy sami sa hráte so sebou samými,

 

vašou vlastnou vôľou.

 

Každú chvíľu si môžete jednoducho uvedomiť,

 

že ste ústrednou postavou tejto hry,

 

že ste sudcom tejto hry,

 

že ste rozhodcom v tejto hre a môžete vystúpiť z tejto hry.

 

Nikto ju nehrá.

 

Vy ste rozhodcom, vy ste hráčom,

 

vy ste publikum,

 

vy ste všetko.

 

Prebuďte sa do tejto reality a vystúpte z tejto hry.

 

Alebo ak chcete, pokračujte v hraní tejto hry;

 

v podobe Inkarnácie.

 

Človek, ktorý unikol je Videha Mukta;

 

človek, ktorý pokračuje v hraní s jasnou inteligenciou,

 

tak on sám si užíva seba samého a žije ako osvietený.

 

Človek, ktorý vstúpi aj do hry iných

 

a pomôže im uvedomiť si, že oni hrajú túto hru

 

a že oni sú stelesnením všetkého,

 

že oni sú publikom, rozhodcom, hráčom a

 

všetkým, je inkarnácia.

 

Ďalšia otázka je od Rukmini z Chennai.

 

O: Ako sa udialo narodenie z priestoru ako napríklad narodenie Karny? Aký je energetický zdroj spôsobí, že sa to stane?

 

Priestor nie je prázdny ako si myslíte.

 

Priestor má oveľa silnejšiu

 

a hustejšiu existenciu ako vaše telo.

 

Voda je oveľa hustejšia existencia ako zem.

 

Oheň je oveľa hustejšia existencia ako voda.

 

Vzduch je hustejšia existencia ako oheň.

 

Priestor je najhustejšia existencia, hustejšia než voda, oheň, zem a vzduch.

 

Myšlienka je oveľa hustejšia existencia ako priestor samotný!

 

Pretože sú hustejšie ako tie ostatné,

 

sú schopné pohltiť jedna druhú.

 

Pretože oheň je hustejší  ako voda a zem,

 

dokáže pohltiť oboje.

 

Pretože vzduch je hustejší ako oheň, dokáže ho pohltiť.

 

Pretože priestor je hustejší ako všetky 4 ostatné,

 

dokáže pohltiť všetky štyri.

 

Myšlienka je oveľa jemnejšia a hustejšia,

 

Viac mocnejšia ako všetkých päť.

 

Takže myšlienka dokáže pohltiť všetko.

 

Ak dokážete sedieť a sústrediť svoje myšlienky a sústrediť sa,

 

priamo uvidíte, že všetkých 5 elementov

 

sa môže rozpustiť a hrať ako chcete vy.

 

Takže priestor nie je prázdnota ako si predstavujete

 

cez svoje obyčajné oči.

 

Môže byť kanálom.

 

Z tohto dôvodu bytosti ako Karna

 

prijali telo s použitím tohto kanála.

 

Ďalšia otázka je od Jyoti.

 

O: Hovorí sa, že ľudia sa kedysi nerodili tak ako teraz, prostredníctvom ľudských rodičov. Swamiji, mohol by si to komentovať a povedať, či sa to môže stať znova.

 

Narodiť sa ľudským rodičom je iba jeden spôsob narodenia.

 

Existuje však možnosť na mnohých úrovniach.

 

Môžete sa narodiť prostredníctvom kameňa.

 

Dieťa môže byť splodené vo zvieracej maternici,

 

v strome, v kameni, v čomkoľvek.

 

V súčasnosti ľudské bytosti najviac využívajú iba pár metód;

 

Ako narodenie sa z ľudskej maternice a

 

niektoré ďalšie moderné metódy.

 

Ale existovalo milión metód ako sa dalo narodiť.

 

Ďalšia otázka je od Roshana zo San Jose.

 

O: V čase predtým, ako si časť začala myslieť, že je oddelená od zdroja, je rovnaká ako zdroj. Takže nie je to v podstate tak, že je zdroj samotný sa oddeľuje od samého seba? Keďže časť iba začne existovať až po oddelení.

 

V momente, kedy sa objaví myšlienka,

 

že časť je časť, v skutočnosti

 

sa nikdy neoddelí a v normálnej porovnávacej existencii

 

sa časť objaví ako prvá.

 

Keďže je to táto časť, ktorá sa rozhodne mať myšlienku o oddelení.

 

Celok sa nerozhoduje.

 

Časť sa rozhoduje stať sa časťou.

 

Preto vyjadrenie „časť sa rozhodne cítiť ako časť“

 

je správne vyjadrenie v jazyku, ktorému rozumiete.

 

Keď KalaBhairava, Mahadeva číta tieto pravdy,

 

tak ich číta v jazyku, ktorému rozumiete.

 

Existuje mnoho právd založených na existenčnej realite,

 

ktoré nikdy nemôžu byť prečítané v jazyku, ktorému rozumiete.

 

Takže keď to On číta v jazyku, ktorému rozumiete,

 

je to najlepšia možná forma vyjadrenia.

 

 

Ďalšia otázka je od Sri Nithya Atma Maneeshanandu

 

O: Existuje iba zdroj. Neexistuje nič iné ako zdroj, čo potom núti zdroj, aby sa stal individuálnym vedomím a prečo? To je to, čo je narodenie. Ja existujem až po tejto udalosti, pred ňou som nebol. Viem, že pre čokoľvek, vrátane nášho„Ja“  aby bolo niečo iné ako zdroj. Tak prečo potom pretrváva individuálne vedomie? Jediný zdroj sa stal individuálnym vedomím. Čo spôsobuje to, že sa v individuálnom vedomí vynárajú veci ako chamtivosť, strach a žiadostivosť? Ó, milovaný Mahadeva, prosím objasni nám tieto pochybnosti.

 

Atma Maneesha, tvoje pochybnosti sú už objasnené.

 

Všetky odpovede, ktoré som dal, objasnili tvoju pochybnosť.

 

Mahadeva už prečítal posvätné tajomstvá

 

o tejto otázke a pochybnosti.

 

Všetko čo Mahadeva číta,

 

počúvajte to intenzívne.

 

Tieto pochybnosti a otázky zmiznú.

 

Mahadeva odpovedal na túto otázku.

 

Ďalšia otázka je od Dr. Shanti z Bangalore.

 

O: Môžeš nám prosím objasniť, prečo väčšina žien prechádza toľkou bolesťou, úzkosťou a stresom počas pôrodu, hoci toto sú najkrajšie najvychutnávajúcejšie a naplňujúce chvíle života. Pre pár šťastných žien, ktoré praktizujú meditáciu, jógu, silu vizualizácie, počúvanie hudby a božský spev, narodenie bolo veľkou radostnou skúsenosťou s minimálnou bolesťou a stresom. Môžeš to prosím objasniť?

 

Ľudské bytosti majú tendenciu prechádzať bolesťou

 

a utrpením aj počas ich rozpínania / rastu.

 

Preto aj keď k ľudským bytostiam prichádza bohatstvo,

 

po ktorom túžili celý život, tak tá zodpovednosť

 

na uchovávanie bohatstva

 

im prináša utrpenie a bolesť.

 

Takisto, keď sa deje rozpínanie života v podobe

 

rodenia, pôrodu dieťaťa,

 

telo nie je schopné prijať zodpovednosť.

 

Preto prechádza bolesťou, utrpením a mukami.

 

Inak skúsenosť rodenia je duchovná skúsenosť.

 

Veľká možnosť rozpínania nastáva pre jednotlivca

 

keď sa rozpína do ďalšieho života.

 

Momenty rodenia môžu byť využité na

 

osvietenie oboch jedincov;

 

toho, ktorý rodí aj toho, ktorý sa rodí.

 

Takže v každej chvíli, keď sa dieťa rodí,

 

má dieťa možnosť na osvietenie,

 

aj matka má možnosť na osvietenie.

 

Keď obaja prevezmú zodpovednosť,

 

obaja sa môžu stať osvietenými.

 

Aj keď dieťa nie je schopné prevziať zodpovednosť,

 

matka môže prevziať zodpovednosť a môže sa stať osvietenou.

 

Rodenie je veľká možnosť pre osvietenie,

 

keďže je to proces predĺženie,

 

proces rozpínania individuálneho tela a vedomia.

 

Keď sa deje narodenie,

 

keď je dieťa ponechané bez toho, aby mu bola odstrihnutá pupočná šnúra

 

aspoň niekoľko minút, vtedy môže matka zažiť skúsenosť 2 duší.

 

Vo chvíli, keď dieťa vyjde von, vstúpi do neho individuálna duša.

 

Matka má jednu individuálnu dušu,

 

dieťa má ďalšiu individuálnu dušu.

 

Medzi 2 dušami potom existuje spojenie pupočnou šnúrou.

 

Matka prijíma zodpovednosť pôrodu

 

A pripravuje svoje vedomie 9 mesiacov

 

a počas pôrodu môže dosiahnuť osvietenie.

 

A ak po pôrode,

 

Ak zotrvá bez prestrihnutia pupočnej šnúry,

 

ponechajúc dieťa tak ako je,

 

potom individuálna duša, ktorá vstúpi do tela dieťaťa,

 

dostane iniciáciu od osvietenej matky

 

prostredníctvom pupočnej šnúry, ktorá je najsilnejším spojením.

 

Iniciácia cez pupočnú šnúru priamo spôsobí,

 

že dieťa bude mať skúsenosť osvietenia

 

a  osvietená bio-pamäť vytvorí

 

základnú skúsenosť dieťaťa.

 

Keď osvietená bio-pamäť vytvorí základ tohoto dieťaťa;

 

tak dieťa prirodzene vyrastie ako Jeevan Mukta, žijúci ako osvietený.

 

Ďalšia otázka je od Induja a Sindhuji z Chennai.

 

O: Môžeš nám prosím povedať o narodení dvojičiek. Prečo sa dve duše narodia spolu? Je na to nejaký konkrétny dôvod? A majú tieto duše rovnaký cieľ v živote?

 

Neexistuje nič také ako 2 duše, ktoré sa narodia spolu.

 

Iba dve telá sú vytvorené spolu

 

a je tak vytvorená možnosť pre vstup dvoch duší.

 

Inak nemajú dvojčatá, aj keď sa narodia fyzicky spojené,

 

žiadne duchovné spojenie.

 

Dokonca aj spojenie, ktoré niektoré dvojičky cítia, je len psychologické.

 

Ďalšia otázka je od Bodhany.

 

O: Je potrebné, aby bolo telo ponechané v pokoji určitý čas po smrti? Ak áno, ako dlho? Podľa Tibetskej knihy mŕtvych to znie tak, akokeby niektorým dušiam chvíľu trvalo, kým sa pohnú ďalej. Ak si želáme najvyšší možný vývoj pre dušu, môžu byť telesné orgány a telo okamžite odovzdané pre vedu po verdikte smrti mozgu alebo by malo byť telo ponechané v pokoji určitú dobu?

 

Ak bude telo ponechané v pokoji, potom budú zostávajúce karmy

 

prenesené do nového tela v priebehu 13 dní.

 

Ale ak poskytnete orgány, časti tela

 

na akýkoľvek výskum alebo vedu pre akýkoľvek účel,

 

to nezasahuje to do procesu presúvania karmy.

 

Aj keď tieto orgány budú žiť v inom tele, alebo

 

ak boli oddelené od vášho tela a použité na nejaký iný účel,

 

ani vtedy proces presúvania karmy nebude narušený.

 

Takže darovanie orgánov nijako nezasahuje

 

do vášho procesu smrti.

 

V momente, keď je mozog prehlásený za mŕtvy,

 

časti tela môžu byť darované.

 

Nenaruší to proces prenášania karmy.

 

Keď nastane smrť,

 

tak individuálny odraz príjme ďalšie telo do doby 3 kshana.

 

A karma sa prenesie do 13 dní.

 

Tiež sa pýta:

 

O: ... ak sme sa zúčastnili programu NSP, je potrebné nasledovať praktiky z Tibetskej knihy mŕtvych? Ako môžeme zistiť, či je niekto po smrti osvietený a preto by mal byť pochovaný a nie spopolnený, ako...

 

Stop!

 

Vedomú skúsenosť, ktorú ste získali

 

počas programu NSP prostredníctvom Nithyanandu, vám dáva úplnú možnosť

 

vnútornej inteligencie, ktorá sa prebudí sama

 

prostredníctvom skúsenosti smrti.

 

Takže čo pochopíte prostredníctvom Tibetskej knihy mŕtvych nemusí byť nasledované,

 

keďže tento proces je už ukončeným, úplným,

 

vedomým spôsobom vložený, naprogramovaný do vášho systému

 

prostredníctvom vedomej skúsenosti z NSP.

 

Ďalšia otázka.

 

O: Ako môžeme vedieť, či je niekto osvietený po smrti a preto by mal byť pochovaný a nie spopolnený, ako Kalabhairava uviedol v Čítaniach z Akáše?

 

Obidve očné gule sa budú prirodzene pohybovať smerom k tretiemu Oku.

 

Ak sa obidve očné gule pohybujú smerom k tretiemu Oku a

 

A sú nasmerované smerom k tretiemu Oku,

 

je to osvietená bytosť;

 

ak tvár nemá žiadny viditeľný stres,

 

opäť je to osvietená bytosť;

 

ak krk nestuhne

 

keď položíte prst na krk,

 

môžete cítiť, že je ešte akoby nažive, že žije.

 

Krk osvietenej bytosti nestuhne,

 

nezmrzne, neochladí sa alebo nezdrevenie ani potom ako opustí telo.

 

Takže týchto pár symptómov pomôže, či sa táto osoba

 

stala osvietenou predtým ako opustila telo.

 

Toto môže byť použité ako mierka na rozhodnutie,

 

či by telo malo byť pochované alebo spopolnené.

 

Ďalšia otázka je od Srikant Gopi.

 

O: Ako môžeme každým rokom mladnúť? Ako môžeme dosiahnuť večnosť fyzicky a splynúť so svetlom ešte kým sme vo fyzickom tele?

 

Poskytnem vám techniku, ktorú používal TiruGnana Samdandar

 

a veľký Svätci ako Vallalar a Sant Gnaneshwar.

 

Každú noc ukončite všetky engramy, ktoré ste si vytvorili.

 

Všetky samskary, ktoré ste si vytvorili, by mali byť ukončené

 

prechádzaním cez proces smrti každú noc predtým ako zaspíte.

 

Ak každú noc prejdete cez proces smrti a ukončíte ho

 

a potom zaspíte, tak nezostanú žiadne engramy

 

a samskary, ktoré sú zodpovedné za starnutie.

 

Čas na vás nebude pôsobiť.

 

Most, prostredníctvom ktorého na vás čas pôsobí,

 

pomocou ktorého čas vstupuje do vášho vedomia sú samskary.

 

Engramy sú mostom, prostredníctvom ktorého do vás vstupuje čas.

 

Ak zničíte ten most,

 

Potom čas nebude schopný vstúpiť do vášho vnútorného priestoru.

 

A vy budete oslobodení od času.

 

Človek, ktorý je oslobodený od času, sa stáva mladším, mladším, mladším,

 

vzhľadom na jeho skúsenosť žiť ako nedotknuý časom a samskarami.

 

Toto je jediný a najlepší spôsob ako sa stať mladším

 

a rozplynúť sa v čistom vedomí svetla, vo vesmírnej duši,

 

bez opustenia pozostatkov vášho fyzického tela.

 

Takisto sa pýta:

 

O: Je možné dosiahnuť túto siddhi (nadprirodzenú schopnosť) pomocou prechodu v roku 2012? Rád by som prekonať smrť a žil ďalších 200 rokov. Prosím poraď.

 

Je to možné

 

pomocou tejto techniky, nemusíš sa ani trápiť ohľadom roku 2012.

 

Urob to a maj to.

 

Ďalšia otázka je od Anna Marie Cassu.

 

O: Swamiji povedal na satsangu, že po veku 65 rokov sú telo a myseľ zbytočné. Potom aký má význam žiť dlhšie? Prečo tam život neskončí?

 

Telá a mysle ktoré nepoužívané a nepripravené nebudú po veku 65 rokov užitočné.

 

Ak ich pripravíte od mladého veku a vhodne používate,

 

naďalej budú užitočné.

 

a vy nikdy nedosiahnete stav 65 rokov.

 

Ona takisto hovorí:

 

O: Ja mám viac ako 65 rokov a cítim sa byť celkom nažive a entuziastická. Je pre mňa veľmi ťažké prijať tento fakt, keďže môj najväčší strach je byť nechcená. Je „seva“ (duchovná služba) po veku 65 rokov zbytočná? Nezáleží na tom, koľko hodín a ako veľa radosti a nadšenia je do nej vložené? Ja vtedy náš životný cieľ ukončený či už je splnený alebo nie?

 

Toto je individuálna otázka.

 

Prines ju na večerný daršan KalaBhairavu.

 

Ďalšia otázka je od Vidya Ramaswamy zo Singapuru.

 

O: Akú úlohu hrajú lekári pri ochorení a smrti?

 

Aj lekári tápajú v nevedomí.

 

Takže keď sa nevedomie hrá s nevedomím,

 

nikto nemá jasnú úlohu pri ochorení alebo smrti.

 

O: ... Je v procese prijímania rozhodnutia o odobratí zdravotnej starostlivosti pre dieťa správne povedať, že dieťa robí vedomé rozhodnutie, aby sa oslobodilo a splynulo s vesmírnym vedomím a preto priťahuje tento druh podporujúcej energie od rodičov a lekárov?

 

Nie. Žiadna možná dostupná podpora

 

by nikdy nemala byť odobraná žiadnej duši.

 

Mahadeva neschvaľuje zabíjanie zo súcitu, milosrdné zabíjanie,

 

alebo akúkoľvek formu odopretia podpory.

 

Každému individuálnemu telu by mala byť venovaná všetka možná podpora

 

až do konca, hoci vy to môžete vnímať

 

ako utrpenie, bolesť alebo muky.

 

Žiadne milosrdné zabíjanie nie je akceptované podľa vesmírneho zákona.

 

Všetci ľudia, ktorí sú zapojení do milosrdného zabíjania

 

budú podľa vesmírneho zákona považovaní za vrahov.

 

A individuálna duša, ktorá bola zabitá pomocou milosrdného zabitia,

 

bude považovaná za samovraha alebo vraha.

 

Ak jednotlivec dá súhlas,

 

bude považovaný za samovraha;

 

ak nedá súhlas,

 

bude to podľa vesmírneho zákona považované za vraždu.