ČÍTANIA Z AKÁŠE – Smrť (5. časť) – čítané prostredníctvom Nithyanandu

_____________________________________________________________

7. október 2012

 

Ľudským mozgom je smrť chápaná ako ilúzia. Ak prebudíte nemechanické časti ľudského mozgu, ten potom bude mať schopnosť vidieť život so širším pochopením. Deti nemajú takú úroveň vedomia mozgu aká je prebudená u dospelých. Preto zakaždým keď zaspia a zobudia sa majú pocit, že zomreli a vrátili sa späť. Silno veria, že všetko čo sa udialo v sne sa skutočne stalo. Preto keď sa v sne cítia hladné, tak začnú plakať. A čokoľvek čo sa stalo v sne berú ako realitu.

Najnižšia úroveň činnosti mozgu je zodpovedná za to, že prijímame život ako útržky a úlomky bez toho aby sme videli celý obraz. Osoba, ktorá si myslí, že každý sen je realita, že každý hlboký spánok je smrť a straší ho to, tak necíti prepojenie keď ide spať a jeho bdelý stav bude nevedomý. Keď mozog trochu dozreje a je schopný pozerať sa na život zo širšieho uhla pohľadu, tak nebude vnímať každenný spánok ako smrť. Každodenné prebúdzanie nebude vnímať ako narodenie. Bude schopný prepojiť spánok a prebudenie a nazvať to životom. To je vedomie. Ak sú aj vaše nemechanické časti mozgu prebudené, tak aj kundalíni je prebudená a vy budete vidieť život a smrť prepojené dokopy ako jeden veľký život.

Schopnosť vidieť veľký život a robiť rozhodnutia na základe tohto pochopenia je jeevan mukti, život v osvietení. Schopnosť vidieť veľký život a to, že rôzne smrti a rôzne narodenia nie sú prerušením vášho samotného života, a schoopnosť vidieť aj to, že narodenie a smrť sú prepojené, práve tak ako spánok a prebudenie, že sú súčasťou vášho života, tak aj narodenia a smrti budú tiež súčasťou vášho života. Čím viac vidíte spojitosť života, tým inteligentnejšími sa stávate. Čím viac blažení sa stávate, tým viac nažive budete, a tým viac ste osvietení. Prebuďte svoje nemechanické častí mozgu pomocou prebudenia kundalíni alebo akýmikoľvek duchovnými procesmi ako to predpisujú inkarnácie a osvietené bytosti. Uvedomíte si, že smrť a narodenie sú len prepojením rôznych častí života, práve tak ako spánok a prebudenie prepájajú ten istý život, narodenie, smrť a priestor medzi narodením a smrťou sú všetky prepojením toho istého života.

Toto pochopenie odstráni všetok strach, všetok možný strach vo vašom živote a dá vám obrovské pokojné vedomie – pred vami je nekonečný čas na to, aby ste naplnili váš životný zámer a misiu.

V okamihu keď sa chamtivosť rozpustí, túžby zmiznú. Keď je menej času, je viac chamtivosti, potom do vášho mozgu a mysle vstúpi túžba. Ale keď máte nekonečný čas, tak žiadne množstvo chamtivosti nedokáže kontaminovať čas znečistením, ktorému sa hovorí túžba. Keď je pred vami nekonečný čas ako oceán, žiadna rieka chamtivosti nedokáže zmeniť farbu oceánu, nedokáže znečistiť oceán. Ak je pred vami dostupný čas iba vo veľkosti jazera, tak aj malý prúd chamtivosti dokáže znečistiť to jazero.

Pochopte, čas zohráva dôležitú úlohu v úrovni vašej túžby a strachu. Človek, ktorý chápe spojitosť života a smrti, pred ktorým je dostupné nekonečné množstvo času, ktorý je v pokojnom vedomí ohľadne pochopenia o nekonečnom čase ktorý je pred ním, ktorý nie je riadený predstavou o strate času, je Kalabhairava (Pán času). Keď sa uvoľníte v pokojnom vedomí ohľadne nekonečnosti času, ktorý je pred vami dostupný, čas sa stane vašim priateľom. Urobiť čas vašim priateľom znamená ísť za hranicu času, ísť za hranicu smrti. Potom sa stanete Kalabhairavom (Pánom času).

Iba jednoduché pochopenie – práve tak ako narodenie, smrť, bdelý stav, hlboký spánok, smrť, všetky z nich sú len rôzne fázy (etapy) života, taka j spánok, snívanie, prebudenie, všetky tri sú tiež časti toho istého života ak ste vedomí. Takisto umieranie, znovuzrodenie aj priestor medzi smrťou a znovuzrodením, sú všetky súčasťou toho istého života ak ste supervedomí. Prebuďte sa do tejto pravdy – vaše narodenie, vaša smrť, váš priestor medzi narodením a smrťou, všetky sú časťou toho istého života. Ja, Kalabhairava, vám všetkým hovorím, nepotrebujete už žiadnu ďalšiu duchovnú praktiku.

Počúvajte!

Váš život, smrť, znovunarodenie, priestor medzi životom a smrťou, medzi narodením a znovunarodením, sú všetky súčasťou toho istého života. Neexistuje koniec alebo nový začiatok. Táto jediná pravda vás môže uvoľniť a uložit do pokojného vedomia. Nemusíte sa ponáhľať ohľadne naplnenia vašich túžob, ohľadne vašej chamtivosti, vesmír prúdi smerom k vám. Vy prúdite smerom k vesmíru. Nepotrebujete rýchly jazdný pruh. Vo chvíli keď pochopíte, že nepotrebujete rýchly jazdný pruh, pretože pred sebou máte nekonečný čas, všetky uzly, myšlienkové vzorce, uzly samskár, tzv. granthis, ktoré ste si vytvorili vo vašich rôznych energetických centrách, a myšlienkové vzorce a samskary, ktoré si ponechávate, sa priamo stratia. Vo chvíli keď sa myšlienkové vzorce, samskary stratia, stratia nad vami svoju moc a vy žijete osvietenie.

Ó, ľudské bytosti, pamätajte na túto jedinú pravdu, ja, Kalabhairava, sa zo svojho súcitu a obrovskej lásky podieľam s vami všetkými o toto veľmi posvätné tajomstvo, základnú dôležitú pravdu, ó ľudstvo, počúvajte!

Váš život, vaša smrť, čas medzi životom a smrťou, čas medzi smrťou a znovuzrodením, sú všetky súčasťou toho istého života. Nemusíte mať strach. Nič, nič vám nebude odobraté a nemusíte sa neúprosne ponáhľať k naplneniu vašich cieľov, chamtivosti. Nemusíte mať strach a unikať od všetkých vašich strachov a úzkosti. Ani vaše chamtivosti, ani váš strach nie sú ohraničené časom. Uvoľnite sa od naliehavosti času. Pokojné vedomie ktoré nastane keď sa uvoľníte od naliehavosti času spôsobí, že sa pred vami sprístupní nekonečný čas. Každý, kto má pred sebou prístupný nekonečný čas, je Kalabhairava.  

 

Každý z vás sa môže stať Kalabhairava, keď sa uvoľníte od okamžitej naliehavosti času. Keď vo vás vaše chamtivosti nedokážu vytvoriť túžby, keď vaše strachy vo vás nedokážu vytvoriť úzkosť, tak ste oslobodení od času. Pre vami je dostupný nekonečný čas. S nnekonečným časom, ktorý je pred vami dostupný, vás vaša chamtivosť neprinúti náhliť sa, ani váš strach nedokáže spôsobiť, aby ste boli nevďační. Váš strach vás nebude môcť vystrašiť, vaša chamtivosť vás nebude môcť prinútiť, aby ste cítili túžbu, aby ste sa cítili plní túžob. Ó ľudské bytosti, rozjímajte nad touto veľkou pravdou znova a znova a znova.

 

Mozog, ktorý ja používam na vyžarovanie tejto pravdy pre vás všetkých, je schopný prenášania týchto veľkých právd do všetkých vašich mozgov, keďže mozgy nemajú individuálne vedomie. Je to iba chip bio-pamäte v ľudskom tele. Žehnám vás všetkých, aby ste pochopili túto pravdu, napojili sa na túto pravdu, aby ste boli vnímaví voči tejto pravde. Tá pravda môže byť ľahko prenesená. Môže byť len tak prenesená. Môžete si ju jednoducho stiahnuť.

Vaše narodenie, vaša smrť, vaše znovuzrodenie, čas medzi narodením a smrťou, čas medzi smrťou a znovunarodením, sú všetky súčasťou toho istého dlhého života. Neexistuje nespojitosť v celom živote. Nech sa táto jedna pravda usadí vo vás všetkých, aby ste pochopili, že chamtivosť nevytvára, nemusí vo vás vytvárať túžbu.

Keď sa do oceánu vlieva rieka tak nevytvára vlny. V nekonečnom čase, ktorý je pred vami dostupný prostredníctvom tejto veľkej pravdy, aj keď do nej vstúpi chamtivosť, nevytvorí vlny túžby. Aj keď vstúpi strach, nevytvorí vlny úzkosti. Žehnám vás všetkých, Kalabhairava vkladá do vašich mozgov odtlačok svojho chodidla. Nech sa vaše bio-pamäte prebudia voči tejto veľkej pravde. Narodenie a smrť a znovuzrodenie a čas medzi narodením a smrťou, smrťou a znovuzrodením sú všetky súčasťou toho istého dlhého života. Neexistuje nespojitosť v týchto udalostiach. Nech je táto veľká pravda stiahnutá do všetkých mozgov, ktoré majú nayana deekshu, a z týchto mozgov ďalej do celého sveta. Namah Shivaya.

Toto je tajomstvo smrti, prostredníctvom ktorého Markandeya prekonal Kalabhairavu, Markandeya porazil Yamu – pána Času. Keď Pán Času porazí vás, je Yama (smrť), keď porazíte vy jeho, je Kalabhairavom. Keď porazíte vy jeho, stanete sa Kalabhairavom, keď on porazí vás, je pre vás Yamom (smrťou). Nech táto veľká Pravda vstúpi do vás všetkých.

                                     Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya!     

Všetci spievajte mahamantru Namah Shivaya intenzívne a nahlas. Nech je táto veľká Pravda prenesená do vašich mozgov, nech je každému dostupný nekonečný čas. Nech sú všetky vaše bio-pamäte schopné zažiť veľký Čas.

(chanting)

 

Uvoľnite sa.

Nech sa táto veľká pravda o neprerušenom dlhom živote ustáli vo všetkých mozgoch. Nech si každá bio-pamäť uvedomí nekonečný čas, ktorý je pred nami dostupný. Nech chamtivosť nevytvára túžby. Nech strach nevytvára úzkosť. Nech sa pokojné vedomie, sattva, ustáli vo všetkých bio-pamätiach.

 

 

otázky a odpovede

 

Dnešná prvá otázka znie: “Nithyanandam Kalabhairava, podľa tvojich slov každý, kto je zodpovedný za predčasnú smrť niekoho iného, je považovaný za vraha. Prosím vysvetli v tomto zmysle tieto tri prípady – prvý, ľudia, ktorí jedia mäso, druhý, zvieratá…

!

Stop!

Nikto okrem Kalabhairavu nemá právo vziať žiadny život. Ľudia, ktorí jedia mäso alebo zabíjajú pre zásobovanie mäsom, podľa vesmírneho práva sa s oboma zaobchádza ako s vrahmi. Životy, ktoré dokážu cítiť bolesť na frekvencii ľudského života, všetky sa považujú za rovné ľudskému životu. Takže všetci ktorí zabijú aj takéto životy budú považovaní za vrahov. Poľnohospodárske plody sa môžu konzumovať, pretože rastliny a stromy nemajú takú frekvenciu života a úroveň bolesti na ľudskej frekvencii. Majú bolesť, majú život, ale nie na úrovni frekvencie ľudských bytostí. Ich bolesť je oveľa, oveľa, oveľa nižšia a vysoko zanedbateľná. Keďže tiež nemajú individuálne vedomie odpovedať a reagovať na bolesť, nemôže to byť ani nazvané alebo považované za bolesť. Takže jedenie mäsa alebo zabitie zvieraťa kvôli mäsu je podľa vesmírneho práva priamo považované za vraždu. 

 

Takisto zvieratá, ktoré jedia oboje, mäso a vegetariánske jedlo alebo iba mäso…

 

Znova platí ten istý zákon. Zvieratá, ktoré jedia mäso, budú považované za vrahov. Zvieratá, ktoré jedia iba vegetariánske jedlo, nebudú mať karmu vraha. Zvieratá, ktoré jedia iba vegetariánske jedlo ľahko získajú vyššie narodenia a telá s vyššou úrovňou vedomia. Sú v cykle pozdvihovania seba samých. 

Nakoniec tí, ktorí ponúkajú obete zvierat pre sochy Bohov pri určitých náboženských rituáloch…

 

Nikto iný ako Kalabhairava a Mahakali, ani reprezantácia Boha nemá právo prijať zviera alebo akýkoľvek život v podobe obete. Iba Mahakali a Mahakala, pán času má právo prijať akúkoľvek obeť od zvieraťa až po človeka. 

 

Ďalšia otázka je od Aditya Srinivasa, ktorá sa pýta: “Mahadeva, poklona. Prečo potrebuje človek zažiť skúsenosť extrémnej bolesti alebo extrémnej radosti na to, aby sa prebrar z ilúzie svojej dentity? Vďaka za podelenie sa o tvoju múdrosť a za odpovede na naše otázky.”

  

Pokým neprejdete cez extrémy tak nepochopíte tú nestálosť, anithyatva, realít, ktoré vnímate. Prechádzanie cez extrémy vás učí pravdu o anithyatva, nestálosti.

 

Ďalšia otázka hovorí: “Puujya Swamiji, na predošlom satsangu si spomínal, že smrť je dar venovaný každej individuálnej duši, ktorá je mučená nevedomosťou o tom, že je oddelená od Celku a prichádza z ďalšieho tela. Takisto v čase smrti, ak duša nezabudla na svoj Zdroj existencie a spojenia, na to že duša bude oddelená od celku a príde z ďalšieho tela. Čo je potom mienené pod vyjadrením “duša odpočíva v pokoji”?”

 

Ak si duša pamätá na svoj zdroj, tak neprijme ďalšie telo. Bude odpočívať v pokoji. Ak si nepamätá na svoj zdroj, bude pokračovať v prijímaní ďalších tiel. Pokým prijímate viac a viac tiel, neodpočívate v pokoji, iba plyniete.

 

Aký význam má tradícia shraardham?

 

Nemá žiadny význam čo sa týka zosnulého. Má význam iba pre živých. Živí majú určité bio-pamäte, ktoré prebrali od zosnulých. Tieto bio-pamäte upadnú do pokoja, budú odpočívať vo vedomí, uvoľnia sa do sattvay (pokojného vedomia) a shantatva (do stavu vnútorného mieru).

 

Je to takisto potrebné, aby rodina mŕtveho človeka nevykonávala žiadne homy (rituálne ohne) alebo archana pre Boha?

 

Nie, to s tým nemá nič spoločné. V žiadnom prípade tieto dva nesúvisia.

 

Ďalšia otázka je od Dr. Sundaresana zo Sri Lanky, ktorý hovorí: “ Drahý Kalabhairava, ako lekár by som liečil svojich pacientomvpodľa vesmírneho zákona. Prosím obasni moje pochybnosti. Je dobré odhaliť pacientom pravdu o ich smrti, ak  sú nevyliečiteľne chorí ako napríklad pri pokročilej rakovine?”

 

Áno. Informujte ich o tom, čo sa stane a povedzte im, aby boli pripravení. Kalabhairava očakáva od všetkých lekárov, že to urobia pre svojich pacientov. Informujte pacientov o tom, že prichádza smrť, aj keď máte čo len podozrenie. Dovoľte im pripraviť sa na svoju poslednú cestu. Je to jedna z najväčších pomocí, akú môžete ponúknuť. Neschovávajte to pred nimi.

 

Takisto si povedal, že počúvať tvoje prednášky o smrti bude veľmi nápomocné pre tých, ktorí umierajú. Aká je alternatíva pre tých, ktorí nerozumejú anglicky?

 

Preložte to do ich jazyka a dovoľte im nech to opakovane počúvajú.

 

Ďalšia otázka je od Ma Nithya Ramya, zo Singapuru, ktorá hovorí: “Poklony k tvojim lotosových nohám. Aký je rozdiel počas smrti medzi človekom ktorý dostal v živote tvoj daršan, ale teraz necíti s tebou spojenie?”

 

Ak keď človek nie je teraz spojený, ak neprelomil spojenie tej duchovnej pupočnej šnúry, tak počas jeho smrti sa prítomnosť Majstra objaví a on dostane možnosť voľby vyslobodenia alebo pokračovania s vedomím narodením v ďaľšom živote pre tú dušu. Keď tento človek pomocou mysle a tela osočoval majstra, tak duchovná pupočná šnúra sa odpojí. Vtedy pomoc nedostane. Bude si musiet prejsť cez peklo a utrpenie.

 

Existuje nejaký rozdiel v smrti ak tá nastane v prítomnosti Majstra?

 

Vtedy je priamo oslobodený, dostane voľbu medzi možnosťou mať telo alebo mať vedomé telo, v ktorom zažije úplné naplnenie. Smrť vo fyzickej prítomnosti Majstra je dar, o ktorý by mal každý žiadať a čakať na to, modliť sa, prosiť o to. Smrť v prítomnosti  Majstra je najúžasnejšia vec, ktorú kedy môže ľudská bytosť dostať.

 

Ďalšia otázka je od Vimala z Atlanty-Ujjaini, ktorý sa pýta: “Nithyanandam. Ak iniciovaný Nithya duchovný liečiteľ lieči zvieratá ako sú psy a mačky, aký dopad bude mať  táto energia na nich v čase smrti?” 

 

Zvieratá môžu byť vyliečené prostredníctvom iniciovaných liečiteľov, ale títo liečitelia nebudú schopní pomôcť tomu zvieraťu stúpiť počas smrti na vyššiu úroveň vedomia. Iba pomocou modlitby, citového spojenia, a vďaka priamym požehnaniam Majstra sa môžu zvieratá pozdvihnúť na vyššiu úroveň vedomia.

______________________