Ordained Teachers of the Nithyananda Order

 

Training PeriodJuly 27th to August 5th, 2013

 

Teachers of Nithyananda Order as on Monday, August 12, 2013

 

SL. No.

Name

Location

1

Sri Nithya Kailashananda

Atlanta Ujjayini

             2

Ma Nithya Priyatma

Atlanta Ujjayini

3

Sri Nithya Amritananda

Charlotte Srisalam

4

Chirantana Sriram

Charlotte Srisalam

5

Ma Nithya Premamayananda

Dubai Tirukovilur

6

Ma Nithya Atmadayaki

London, UK

7

Sarah Jordan

London, UK

8

Anne-Marie Casu

Paris

9

Laurence Bullot

France

10

Hélène Duchesneau

France

11

Alice Yuen

Hong Kong

12

Hok Chan Wong

Hong Kong

13

Camus

Hong Kong

14

Ma Nithya Divojananda

Hong Kong

15

Wayne Su

LA

16

Ma Nithya Sarvasmarana

LA

17

Ma Nithya Mukthananda

LA

18

Ma Nithya Lokanayaki

LA

19

Ma Nithya Mahima

LA

20

Ma Nithya Atma

LA

21

Ma Nithya Shivamayananda

LA

22

Ana Marie Dorrance

Mill Valley

23

Ma Nithyananda Prajna

Mill Valley

24

Bodhanaa Nithyananda

Ohio Prayag

25

Ma Nithya Sivananda

Ohio Prayag

26

Ma Nithya Gurupriya

Ohio Prayag

27

Ma Nithya Prasadita

Ohio Prayag

28

Sri Nithya Sriy Priyan

Oman Siva Gangai

29

Ma Nithya Samarpini

Port Washington

30

Dasarathi Vilangadu

San Jose Madurai

31

Vaishali Verma

San Jose Madurai

32

Hairsh Krishnan

San Jose Madurai

33

Sri Nithya Poornananda

San Jose Madurai

34

Asha Viswanathan

San Jose Madurai

35

Chitra Seralathan

San Jose Madurai

36

Kelsey Roenau

San Jose Madurai

37

Sri Nithya Omkarapriyan

San Jose Madurai

38

Dr. Vidya Ramasamy

Singapore Singapuram

39

Ma Nithya Devasmarana Ananda

Singapore Singapuram

           40

Ma Nithya Anupamananda

Singapore Singapuram

           41

Sri Nithya Sadhanananda

Singapore Singapuram

42

Mark McLellan

Toronto Kailasam

43

Mugdha Sharma

Toronto Kailasam

44

Nancy Ocarroll

Toronto Kailasam

45

Sabesh Kanagaretnam

Toronto Kailasam

46

Ma Ananda Atma Sindoori

Vancouver

47

Ma Nithya Geetapriya

Vancouver

48

Sadhna Karigar

Vancouver

49

Ma Ananda Chandravimala

Vancouver

50

Ma Nithya Atmaniranjanananda

Chennai Anna Nagar

51

Uma Sundar

Chennai Anna Nagar

52

Ma Nithya Kavyaroopini

Mumbai

53

Sri Nithya Poojananda Swami

Varanasi

54

Dr Srilekha Karthik

Bengaluru

55

Ma Nithya Yoga Samudra

Bengaluru

56

Uma Balaji

Bengaluru

57

Ma Ananda Yoganandini

Bengaluru

58

 Ma Nithyananda Ragasudha

Bidadi

59

Ma Nithya Balananda

Bidadi

60

Mala Srinagesh

Bidadi

61

Ma Ananda Kamaa

Bidadi

62

Ma Nithya Prabananda Swamini

Bidadi

63

Ma Nithya Tejomayananda Swamini

Bidadi

64

Ma Nithya Dhyanatmananda Swamini

Bidadi

65

Ma Nithya Achalananda Swamini

Bidadi

66

Sri Nithya Tejomayananda Swami

Bidadi

67

Sri Nithya Hamsananda Swami

Bidadi

68

Sri Nithya Girijananda Maharaj

Bidadi

69

Sri Nithya Jnanananda Maharaj

Bidadi

70

Sri Nithya Jnanaprabhananda Maharaj

Bidadi

71

Ma Nithya Atmananda Swamini

Bidadi

72

Ma Nithya Dayamayananda Swamini

Bidadi

73

Ma Nithya Yogananda Swamini

Bidadi

74

Umesh Sivakanthan

Srilanka

75

Viktor Kuzder

Slovakia