Posvätné tajomstvá o smrti – 1. časť: Čítania z akáše prostredníctvom Nithyanandu

Akášické záznamy sú mystické energetické záznamy o všetkých udalostiach, ktoré sa kedy

stali, dejú sa a budú sa diať vo vesmíre. Ale kľúč na ich správne dešifrovanie je iba v rukách pár

osvietených bytostí. V súčasnosti Paramahamsa Nithyananda otvára túto nekonečnú vesmírnu knižnicu pre prospech ľudstva. Tento proces je známy ako Čítani ze Akáše.

 

Vítam vás všetkých s mojou láskou a rešpektom. Dnes bude Kalabhairava čítať z Akáše na tému SMRŤ. Smrť je oslobodenie a oslava. Je to prirodzený vedomý proces tráveniadar, venovaný každej jednej duši, ktorá bola mučená nevedomosťou o tom, že sú oddelené od celku, ktorý im neustále pripomína, že všetko čo ich oddeľuje vrátane chápaní je nestále, čokoľvek čo spôsobuje, že sa cítia ako oddelené časti celku je nestále, dočasné.ČÍTANIA Z AKÁŠE – Smrť (5. časť) – čítané prostredníctvom Nithyanandu

Ľudským mozgom je smrť chápaná ako ilúzia. Ak prebudíte nemechanické časti ľudského mozgu, ten potom bude mať schopnosť vidieť život so širším pochopením. Deti nemajú takú úroveň vedomia mozgu aká je prebudená u dospelých. Preto zakaždým keď zaspia a zobudia sa majú pocit, že zomreli a vrátili sa späť. Silno veria, že všetko čo sa udialo v sne sa skutočne stalo. Preto keď sa v sne cítia hladné, tak začnú plakať. A čokoľvek čo sa stalo v sne berú ako realitu.

Najnižšia úroveň činnosti mozgu je zodpovedná za to, že prijímame život ako útržky a úlomky bez toho aby sme videli celý obraz. Osoba, ktorá si myslí, že každý sen je realita, že každý hlboký spánok je smrť a straší ho to, tak necíti prepojenie keď ide spať a jeho bdelý stav bude nevedomý. Keď mozog trochu dozreje a je schopný pozerať sa na život zo širšieho uhla pohľadu, tak nebude vnímať každenný spánok ako smrť. Každodenné prebúdzanie nebude vnímať ako narodenie. Bude schopný prepojiť spánok a prebudenie a nazvať to životom. To je vedomie. Ak sú aj vaše nemechanické časti mozgu prebudené, tak aj kundalíni je prebudená a vy budete vidieť život a smrť prepojené dokopy ako jeden veľký život.