இருதய நோய்களில் இருந்து குணமடைய

Cure For Heart Diseases

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ (Two-way Video conferencing) அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. பிச்’ரக ஆஸனம்
2. கேவலீகும்பகம்
3. மூர்ச்சாகும்பகம்
4. ஸஹிதகும்பகம்
1. பிச்’ரக ஆஸனம்
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகம் 198 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. பாத விரல்கள் மட்டும் தரையில் படுமாறு முட்டிபோட்டு அமர்ந்து, குதிங்கால்களின் மீது உட்காரவும்.
 2. முழங்கால்களைப் பக்கவாட்டில் தரையில் விரித்துக் கொள்ளவும்.
 3. உள்ளங்கைளைக் கூம்பு வடிவமாக்கி வாய்மேல் வைத்துக் கொள்ளவும். பெருவிரல்களைப் பற்களுக்கு அடியில் வைத்து உதடுகளை மூடிக்கொள்ளவும்.
 4. மூக்கின் நுனிப் பகுதியில் பார்வையை நிலையாக வைக்கவும்.
 5. வலது நாசி வழியாக எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஆழமாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 6. வாய் வழியாக, மூச்சை எவ்வளவு மெதுவாக முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவாக வெளியிடவும்.
 7. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
2. பிச்’ரக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
கேவலீகும்பக:
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 5, ஸ்லோகம் 84 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. ஒவ்வொரு மூச்சை உள்ளிழுக்கும்போதும், ‘ஸம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் எழுப்புங்கள்.
 3. உங்களால் இயன்ற அளவு நேரம் மூச்சை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 4. மூச்சை உள் நிறுத்தும்போது, ‘ஸோஹம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் மெதுவாக எழுப்புங்கள்.
 5. மூச்சை வெளிவிடும்போது, ‘ஹம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் எழுப்புங்கள்.
 6. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
3. பிச்’ரக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
மூர்ச்சாகும்பக:,
ஹடப்ரதீபிகா, அத்யாயம் 4, ஸ்லோகம் 60 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே நிலையில் இருக்கவும்.
 2. உள்ளங்கைகளை முழங்காலின் மேல் வைத்துக் கண்களை மூடிக்கொள்ளவும்.
 3. இரண்டு நாசிகள் வழியாக மூச்சை மெதுவாகவும், ஆழமாகவும் உள்ளிழுக்கவும். தாடையை மார்பின் மேல் வைத்துத் தொண்டைப் பகுதியில் இறுக்கம் உருவாகுமாறு ஜாலந்தர பந்தாவைச் செய்யவும்.
 4. முடிந்தவரை மூச்சை உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும். இனி முடியாது எனும்போது ஜாலந்தர பந்த முத்ராவில் இருந்தபடியே மூச்சை மெதுவாக வெளியேற்றுங்கள்.
 5. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
4. பிச்’ரக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸஹிதகும்பக:(நிகர்ப:),
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 5, ஸ்லோகம் 55 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. இரண்டு நாசிகள் வழியாகவும் 20 நொடிகள்வரை மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. 80 நொடிகள்வரை மூச்சை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. மெதுவாக இரண்டு நாசிகள் வழியாகவும் 40 நொடிகள்வரை மூச்சை வெளிவிடவும்.
 4. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.