உடல் நலக்குறைவிலிருந்து துரிதமாக மீள உதவும் சக்தியைப் பாதுகாக்கும் க்ரியா

Care For Rapid Recovery From Illness

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட செயல்முறைப் படிகள்
1. அஞ்ஜனீ ஆஸனம்
2. சீ’தலீகும்பகம்
3. ஸீத்கா
ரீ ப்ராணாயாமம்
4. த்ரிநேத்ரகும்பகம்
5. திரிசூ’லகும்பகம்
6. க்ரமநேத்ரகும்பகம்
 1. அஞ்ஜனீ ஆஸனம்,
ஜோகப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 283-286 (விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. குதிங்கால்கள் பூமியில் படுமாறும், விரல் நுனிகள் மேல் நோக்கியவாறும் இருக்கும்படி வைத்து கால்களை நீட்டி அமரவும்.
 2. கைவிரல்களைக் கோர்த்தவாறும் உள்ளங்கைகள் மேல் நோக்கியவாறும் வைத்து, கைகளைப் பிருஷ்டத்திற்கு அடியில் வைக்கவும்.
 3. முழங்கைகளை உடலுக்கருகில் எவ்வளவு கொண்டுவர முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமாகக் கொண்டுவரவும்.
 4. பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துங்கள்.
 5. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் அமரவும்.
2. அஞ்ஜனீ ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
சீ’தலீகும்பக:,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 5, ஸ்லோகங்கள்-73,74 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. கைகளைச் சின்முத்திரையில் வைத்து, முழங்கால்களின்மேல் வைத்து, மேற்கூறிய ஆஸனத்தில் தொடர்ந்து அமரவும்.
 2. கண்களை மூடி மொத்த உடலையும் தளர்வாக்குங்கள்.
 3. நாக்கை வெளியே நீட்டி, நாக்கை ஒரு குழாய் போல் மடிக்கவும்.
 4. குழாய்போல் மடிக்கப்பட்ட நாக்கின் வழியாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 5. மூச்சை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், நாக்கை உட்புறமாக இழுத்து, வாயை மூடிக்கொள்ளவும்.
 6. மூச்சை சிறிது நேரம் உள்ளடக்கி, பிறகு இரு நாசித்துவாரங்களின் வழியாக வெளியேற்றவும்.
 7. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
  (மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது உங்களால் குளிர்ந்த தன்மையை உணரமுடியும்.)
3. அஞ்ஜனீ ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸீத்காரீ ப்ராணாயாமம்,
ஹடப்ரதீபிகா, உபதேஸம் 4, ஸ்லோகம் 43 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மேற்கூறிய ஆஸனத்திலேயே அமர்ந்து கண்களை மூடவும்.
 2. பற்களைக் கடித்துக்கொண்டு உதடுகளை விரிக்கவும்.
 3. பற்களுக்கிடையில் இருக்கும் இடைவெளியில் மூச்சை உள்ளிழுக்கவும். அப்போது ஏற்படும் சப்தத்தில் உங்கள் விழிப்புணர்வை ஒன்றாக்கவும்.
 4. மூச்சை உள்ளிழுத்தபின் வாயை மூடி, உடனே மூக்கின் வழியாகச் சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 5. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
4. அஞ்ஜனீ ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
த்ரிநேத்ரகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 192 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இடது நாசி வழியாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 3. முடிந்த அளவு நேரம் மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
 4. மூச்சை வெளிவிடாமல், வலது நாசி வழியாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 5. முடிந்த அளவு நேரம் மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
 6. மூச்சை வெளிவிடாமல், இரு நாசிகளின் வழியாகவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 7. முடிந்த அளவு நேரம் மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
  (இவையனைத்தையும் மூச்சை வெளிவிடுவதற்கு முன் ஒரேயடியாகச் செய்யவும்).
 8. பின்னர் தளர்வாக இரு நாசிகளின் வழியாக மூச்சை வெளிவிடவும்.
 9. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
5. அஞ்ஜனீ ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
த்ரிசூ’லகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:,ஸ்லோகம் 193 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு நாசித்துவாரங்களின் வழியாகவும் வாயின் வழியாகவும் ஒருங்கே மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 3. முடிந்த அளவு நேரம் மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
 4. பின்னர் தளர்வாக, இரு நாசித்துவாரங்கள் வழியாக மூச்சை வெளிவிடவும்.
 5. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
6.அஞ்ஜனீ ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
க்ரமநேத்ரகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 191 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. வலது நாசியின் வழியாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
 3. இடது நாசியின் வழியாக மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. மூச்சை உள்ளடக்கவும்.
  வலது நாசி வழியாக மூச்சை வெளிவிடவும்.
 5. மூச்சை வெளியே நிறுத்தவும்.
 6. இடது நாசியின் வழியாக மூச்சை வெளிவிடவும்.
 7. மூச்சை வெளியே நிறுத்தவும்.
 8. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.