மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்தில் ஏற்படும் அதிக வியர்வை நோய் வராமல் பாதுகாத்துக்கொள்ள

 

Care For Hot Flashes in Menopause

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1.  பகாஸனம் 
 2. ஸமகும்பகம் 
 3. சா’ந்தகும்பகம் 
 4. கதாகும்பகம் 
 5. உஜ்ஜாயீகும்பகம் 
 6. ஸீத்காரீகும்பகம்
 1. பக ஆஸனம்,
யோகாஸனம், ஸ்லோகங்கள் 23,24 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. இடது குதிகாலை ஆசனவாயிலில் படுமாறும், வலது பாதத்தை இடது தொடையிலும் வைத்து அமருங்கள்.
 2. கண்களை ஆள்காட்டி விரலாலும், நாசிகளை நடுவிரலாலும், காதுகளைக் கட்டை விரலாலும் மூடுங்கள். 
 3. உணர்வைப் புருவ மத்தியில் ஒன்றாக்குங்கள். 
 4. ஸத்குருநாதர் அல்லது இஷ்ட தெய்வத்தைத் தியானிக்கவும். 
 5. இதே நிலையில் 1 நிமிடம் இருக்கவும்.
2. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸமகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 99
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தொடர்ந்து அதே ஆஸனத்தில் இருக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமலும் வெளிவிடாமலும் அப்படியே நிறுத்தவும்.
 3. உங்களால் முடிந்த அளவு நேரம்வரை, தோல் பகுதியில் பிராணனை மனத்தால் நிறுத்தவும்.
 4. இனியும் சுவாசத்தை அடக்க முடியாது எனும்போது தளர்வாகுங்கள்.
 5. இதை 21 முறை செய்யவும்.
3. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
சா’ந்தகும்பக:,கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 90
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை ஆழமாக உள்ளிழுக்கவும்.
 3. முடிந்தளவிற்கு சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 4. உள்ளே நிறுத்தும்போது, உடம்பிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் சுவாசம் இருப்பதாக பாவனை செய்யவும்.
 5. உங்களால் சுவாசத்தை மேற்கொண்டு உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது, இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றி தளர்வுநிலைக்கு வரவும்.
 6. இதை 21முறை செய்யுங்கள்.

4. பக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
கதாகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 112
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரண்டு நாசி வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. சுவாசத்தை முடிந்த அளவு உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும்.
 4. இதை 21 முறை செய்யுங்கள்.
5. பக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
உஜ்ஜாயீகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 131-132
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மேற்கூறிய ஆஸனத்திலேயே அமர்ந்து கண்களை மூடுங்கள். 
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. விரல்களால் இரு நாசிகளையும் அடைத்துக் கொண்டு சுவாசத்தை முடிந்தளவு உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்
 4. மெதுவாக இடது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 5. இதனை 21 முறை செய்யவும்.

6. பக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸீத்காரீகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 137-138
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. நாக்கை மேல்நோக்கித் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. ‘ஸீத்’ என்ற சப்தத்துடன் சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கவும். நாக்கின் மீதும், உள்ளே செல்லும் காற்று ஏற்படுத்தும் சப்தத்தின் மீதும் கவனத்தை வைக்கவும்.
 4. சுவாசத்தை முடிந்தளவு நேரம் உள்ளே நிறுத்துங்கள்.
 5. சுவாசத்தை சிறிது நேரம் உள்ளடக்கி, பிறகு இரு சுவாசத்தை மெதுவாக இரு நாசிகள் வழியாக அழுத்தமாக வெளிவிடுங்கள்
 6. இதை 21 முறை செய்யுங்கள்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.