சீரற்ற தைராய்டு சுரப்பிலிருந்து குணமடைய...

Cure For Hypothyroidism

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பு:

கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.

கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.


பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. பர்வதாஸனம்
2. ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய த்ரிநேத்ரகும்பகம்
3. ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய த்ரிசூ’லகும்பகம்
4. பச்’சிமோத்தான-ஆஸனம்
5. ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய க்ரமநேத்ரகும்பகம்
 
1. பர்வதாஸனம்
யோக ரஹஸ்யம், அத்யாயம் 5, ஸ்லோகம் 22 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. வலது காலை மடித்து இடது தொடை மீதும், இடது காலை மடித்து வலது தொடை மீதும் வைத்து, பத்மாஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு கைகளையும் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி உள்ளங்கைகளை இணைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. இதே நிலையில் 30 நொடிகள் நீடிக்கவும்.
(இந்த ஆஸனத்தை உட்கார்ந்த நிலையிலும், படுத்த நிலையிலும் கண்டிப்பாகச் செய்ய வேண்டும். ஆனால் கீழ்வரும் கும்பகங்களை உட்கார்ந்த நிலையிலேயே செய்யவும்).

2.பர்வதாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய த்ரிநேத்ரகும்பக:
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-192 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும். இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, முடிந்த அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 3. பிறகு சுவாசத்தை வெளிவிடாமலேயே ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு, வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, முடிந்த அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 5. பிறகு சுவாசத்தை வெளிவிடாமலேயே ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு, இரு நாசிகளின் வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.(இவையனைத்தையும் சுவாசத்தை வெளிவிடுவதற்கு முன் ஒரேயடியாகச் செய்யவும்).
 6. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, முடிந்த அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 7. இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு, பின்னர் தளர்வாக இரு நாசிகளின் வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 8. இதை 21 முறை செய்யவும்.

3. பர்வதாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய த்ரிசூ’லகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-193 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு நாசித்துவாரங்களின் வழியாகவும் வாயின் வழியாகவும் ஒருங்கே சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, முடிந்த அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 4. இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு, பின்னர் தளர்வாக, இரு நாசித்துவாரங்கள் வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 5. இதை 21 முறை செய்யவும்.
 
4. பச்’சிமோத்தான-ஆஸனம்
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 26 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்

 1. கால்களை நீட்டி உட்காரவும். குதிங்கால்கள் ஒன்றையொன்று தொட வேண்டாம்.
 2. முன்னால் குனியவும் (முடிந்தளவு முன்னால் வளையவும்).
 3. நெற்றியை முழங்கால்களின் மேல் வைக்கவும் (முழங்கால்களை மடக்க வேண்டாம்).
 4. பாதங்களைக் கைகளால் பிடித்துக்கொள்ளவும்.
 5. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.

5. பச்’சிமோத்தான-ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஜாலந்தர பந்தத்துடன் கூடிய க்ரமநேத்ரகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-191 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. வலது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடித்தவுடன், தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 3. உங்களால் முடிந்தளவு சுவாசத்தை உள்ளேயே அடக்கி, ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து மட்டும் விடுபட்டு, சுவாசத்தை வெளிவிடாமலேயே இடது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. மீண்டும் தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 5. உங்களால் முடிந்தளவு சுவாசத்தை உள்ளேயே அடக்கியபின், ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு, வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 6. தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 7. உங்களால் முடிந்தளவு சுவாசத்தை வெளியேயே நிறுத்தி, ஜாலந்தர பந்தத்தில் இருந்து மட்டும் விடுபட்டு, சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமலேயே இடது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 8. தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து, ஜாலந்தர பந்தனத்தைக் கடைபிடித்து, சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 9. இதை 21 முறை செய்யவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.