சிறுநீரகப்பை பிரச்சினையில் இருந்து குணமடைய

Cure For Urinary Problems

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ (Two-way Video Conferencing) அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. வஜ்ராஸனம்
2. ஸ்வங்க-ச்’ருன்கலகும்பகம்
3. ப்லாவினீகும்பகம்
4. மூர்ச்சனாகும்பகம்
 1. வஜ்ராஸனம்
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 12 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. முழங்கால்களும், கணுக்கால்களும், கால்விரல்களும் தரையைத்தொடுமாறு முட்டிக்கால் போடவும்.
 2. வலது குதிங்காலின் மேல் வலது ப்ருஷ்டப் பகுதியும், இடது குதிங்காலின் மேல் இடது ப்ருஷ்டப் பகுதியும்படுமாறு அமரவும்.
 3. கைகளைச் சின்முத்திரையில் வைத்து தொடைகளின்மீது வைக்கவும்.
 4. நுனி மூக்கைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
2. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸ்வங்க-ச்’ரு’ங்கலாகும்பக:
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-178 (விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. சுவாசத்தை முழுவதுமாக வெளியேற்றவும்.
 2. முடிந்தளவு நேரம் சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. உங்களால் சுவாசத்தை மேற்கொண்டு வெளியே நிறுத்த முடியாதபோது உடம்பு தானே சுவாசத்தை உள்ளே எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கவும்.
 4. மீண்டும் சுவாசத்தை வெளியேற்றி நிறுத்தவும்.
 5. சுவாசத்தை முடிந்தளவு நேரம் வெளியே நிறுத்தவும்.
 6. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
3. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
ப்லாவினீகும்பக:
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-171 (விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. தொடர்ந்து அதே ஆஸனத்திலேயே இருங்கள்.
 2. சுவாசத்தை முழுவதுமாக உள்ளிழுங்கள்.
 3. தொண்டையைச் சுருக்கி, தாடையை மார்பின்மீது படுமாறு வையுங்கள்.
 4. முடிந்தளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 5. உங்களால் சுவாசத்தை மேற்கொண்டு நிறுத்த முடியாதபோது, தாடையை மார்பின்மீதிருந்து விடுபடுத்தி தளர்வடையுங்கள், பிறகு சுவாசத்தை வெளியேற்றுங்கள்.
 6. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
  இந்தக் கும்பகத்தை செய்து முடித்த 10 -15 நிமிடங்களுக்குள் ஏதாவது உணவை உட்கொண்டுவிட வேண்டும்.
4. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
மூர்ச்சனாகும்பக:
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-170 (விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. சுவாசத்தை நன்றாக உள்ளிழுங்கள்.
 2. தொண்டையைச் சுருக்கி இறுக்கமாக வைத்து, உங்கள் தாடையை மார்பின்மீது படுமாறு வையுங்கள்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்.
 4. முடிந்தவரை சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும். இனி முடியாது எனும்போது ஜாலந்தர பந்த முத்ராவில் இருந்தபடியே சுவாசத்தை மெதுவாக வெளியேற்றுங்கள்.
 5. இதை 21 முறைகள் செய்யுங்கள்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.