சிறுநீரக அழற்சி நீர்க்கட்டு வராமல் காக்க

Care For Nephrotic Syndrome

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ (Two-way Video Conferencing) அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. வஜ்ராஸனம்
2. கேவலீகும்பகம்
3. சூ’ன்யககும்பகம்
4. போரோலிகாகும்பகம்
 1. வஜ்ராஸனம்
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 12 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. முழங்கால்களும், கணுக்கால்களும், கால்விரல்களும் தரையைத்தொடுமாறு முட்டிக்கால் போடவும்.
 2. வலது குதிங்காலின் மேல் வலது ப்ருஷ்டப் பகுதியும், இடது குதிங்காலின் மேல் இடது ப்ருஷ்டப் பகுதியும்படுமாறு அமரவும.
 3. கைகளைச் சின்முத்திரையில் வைத்து தொடைகளின்மீது வைக்கவும்.
 4. நுனி மூக்கைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
2. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
கேவலீகும்பக:,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 5, ஸ்லோகம் 84 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. ஒவ்வொரு சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கும்போதும், ‘ஸம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் எழுப்புங்கள்.
 3. உங்களால் இயன்ற அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 4. சுவாசத்தை உள் நிறுத்தும்போது, ‘ஸோஹம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் மெதுவாக எழுப்புங்கள்.
 5. சுவாசத்தை வெளிவிடும்போது, ‘ஹம்’ என்ற ஒலியை மனத்திற்குள் எழுப்புங்கள்.
 6. இதை 11 நிமிடங்கள் செய்யவும்.
3. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
சூ’ன்யககும்பக:,
ஸௌர புராணம்-12 வது அத்யாயம்-22-24வது வரிகள் (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. சுவாசத்தை முழுமையாக வெளிவிடவும்.
 3. உங்களால் இயன்ற அளவு நேரம் சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 4. உச்சந்தலையில் நிலா இருப்பதாக பாவனை செய்யுங்கள்.
 5. அதிலிருந்து அமிர்தம் வழிவதாகவும், அதைப் பருகுவதாகவும் மனத்தால் பாவனை செய்யவும்.
 6. உங்களால் சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்த முடியாதபோது, சுவாசத்தை மெதுவாக உள்ளிழுக்கவும்.
 7. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
4. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
போரோலிகாகும்பக:,ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 477 - 481
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. ‘ம்ம்ம்’ என்ற ரீங்கார ஒலியுடன் சுவாசத்தை முழுமையாக நாசிகளின் வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 3. கைகளைப் பயன்படுத்தி நாசிகளை மூடாமல், மனத்தாலேயே எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 4. ரீங்கார ஒலியில்லாமல் சுவாசத்தை நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடவும்.
 5. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 6. சிறிது நேரம் அமைதியாகவும் தளர்வாகவும் அமரவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.