வயோதிகத் தன்மை வராமல் பாதுகாக்க

Care For Ageing

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1.  அர்த பத்மாஸனம்
 2.  க்ரு’த்திச்’ரேஷ்ட-கும்பகம்
 3.  ப்ரக்ரு’திகும்பகம்
 4.  ஸமானகும்பகம்
 5.  வ்யானஆஸனம்
 6.  ஸமகும்பகம்
 7.  சா’ந்தகும்பகம்
1. அர்த பத்மாஸனம்,
ஹடப்ரதீபிகா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகங்கள் 31-33
(பத்மாஸனத்தில் ஒரு பாதி மட்டுமே செய்வது அர்த பத்மாஸனம் எனப்படுகிறது.)
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. கால்களை நீட்டி அமருங்கள்.
 2. வலது காலை மடித்து இடது தொடையின் மீது வைக்கவும்.
 3. இப்பொழுது இடது காலை மடித்து வலது தொடையின் கீழ் வைக்கவும்.
 4. மூக்கின் நுனிப் பகுதியைக் கவனிக்கவும்.
 5. கைகளைச் சின்முத்திரையில் வைத்து, தொடைகளின் மீது வைத்துக்கொள்ளவும்.
 6. இந்த ஆஸனத்தில் 30 நொடிகள் இருக்கவும்.
 2. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
க்ரு’த்திச்’ரேஷ்ட-கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 69 (விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் நிமிர்ந்து உட்காரவும்.
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை வேகமாக உள்ளிழுத்து உங்கள் இருதய பகுதிக்கு எடுத்துவரவும்.
 3. அங்கிருந்து தொண்டை, மோவாய்க்கட்டை, புருவ மையம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மெல்ல மெல்ல எடுத்துவந்து உச்சந்தலையில் நிறுத்துங்கள்.
 4. சுவாசத்தை முடிந்து அளவு உச்சந்தலையிலேயே நிறுத்தி வைக்கவும்.
 5. உங்களால் மேற்கொண்டு நிறுத்த முடியாதபோது சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 6. இதனை 21 முறை செய்யவும்.

 3. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ப்ரக்ரு’திகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 70
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. ‘வா’ எனும் பீஜ மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்துகொண்டே வேகமாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. முழுமையாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுத்தபிறகு, சுவாசக்காற்றை எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும்.
 4. பிறகு மெதுவாகச் சுவாசத்தை வெளியேற்றுங்கள்.
 5. இதை 21முறை செய்யவும். குறிப்பு: உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தமோ குடலிறக்கமோ இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் கர்ப்பிணியாக இருந்தாலோ சுவாசக்காற்றை உள்ளே நிறுத்த வேண்டாம்.

4. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸமானகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 62
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. தொப்புள் பகுதி நிரம்புமாறு சுவாசத்தை முழுவதுமாக உள்ளிழுங்கள்.
 3. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தி, அது உடல் முழுக்க பரவுவதாக பாவனை செய்யவும்.
 4. பிறகு தொப்புள் பகுதியில் நெருப்பு இருப்பதைப் போன்று பாவனை செய்யவும்.
 5. உங்களால் இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, சுவாசத்தை மெதுவாக வெளிவிடுங்கள்.
 6. இதனை 21 முறை செய்யவும்.

5. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
வ்யான கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 66
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தி, உடம்பை முழுவதுமாக இறுக்கவும். அடிவயிறு, தொண்டை, மார்பு, முதுகு என உடல் முழுவதும் இறுகுவதை, தீவிர விழிப்புணர்வு செலுத்தி, அகக் காட்சியில் கொண்டுவரவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது, சுவாசத்தை மெதுவாக வெளிவிட்டு தளர்வாகுங்கள்.
 4. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
 6. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸமகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 99 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமலும் வெளிவிடாமலும் அப்படியே நிறுத்துங்கள்.
 3. உங்களால் முடிந்த அளவு நேரம்வரை, மனத்தால் பிராணனைத் தொப்புளில் நிறுத்துங்கள்.
 4. அவ்வாறு அடக்கும்போது, உடலில் எங்கெங்கு அழுத்தம் இருப்பதாக உணர்கிறீர்களோ, அங்கெல்லாம் உங்கள் விழிப்புணர்வைக் கொண்டுவாருங்கள்.
 5. இனியும் சுவாசத்தை அடக்க முடியாது எனும்போது தளர்வாகுங்கள்.
 6. இதை 21 முறை செய்யவும்.
 7. அர்த பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
சா’ந்தகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை ஆழமாக உள்ளிழுங்கள்.
 3. முடிந்தளவிற்கு சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்.
 4. உள்ளே நிறுத்தும்போது, உடம்பிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் சுவாசம் இருப்பதாக பாவனை செய்யவும்.
 5. உங்களால் சுவாசத்தை மேற்கொண்டு உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது, இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றி தளர்வுநிலைக்கு வரவும்.
 6. இதனை 21 முறை செய்யவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.