தலைசுற்றல் நோய் வராமல் காக்க

Care for Vertigo

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 

குறிப்பு:

கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.

கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 
 1. அந்தாஸனம்
 2. ப்ரக்ரு’திகும்பகம்
 3. கூர்மகும்பகம்
 4. ஆரம்பாஸனம்
 5. கதாகும்பகம்
 6. வாமாவர்த்த சக்ரகும்பகம்
 7. தக்ஷிணாவர்த்த ச’ங்ககும்பகம்
 1. அந்த -ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 193-197 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. குத்துக்காலிட்டு அமரவும்.
 2. முழங்கால்களை முன்னோக்கி வளைத்து, தரையில் ஊன்றவும்.
 3. உடலை முன்னோக்கி வளைத்து, முழங்கால்களுக்கு இடையில் தலையைக் கொண்டு செல்லவும்.
 4. முழங்கைகளை முழங்கால்களுக்குப் பக்கவாட்டில் வைக்கவும்.
 5. கைகளால் தலைலைத் தாங்கவும்.
 6. வாயால் சுவாசத்தை முழுமையாக வெளியிடவும்.
 7. இடது குதிகாலை ஆஸனவாய்க்கும் பிறப்புறுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியின் மேல் வைத்து அழுத்தி, ஆஸனவாயை இறுக்கிச் சுருக்கவும். (மூல பந்தத்தை ஏற்படுத்தவும்.)
 8. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் இருக்கவும்.
 9. மூல பந்தத்தை விடுவிக்கவும்.
 2. அந்தாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ப்ரக்ரு’தி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-70 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. ‘வா’ எனும் பீஜ மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்துகொண்டே வேகமாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. முழுமையாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுத்தபிறகு, சுவாசக்காற்றை எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே நிறுத்தி வையுங்கள்.
 4. பிறகு மெதுவாகச் சாதாரணமாகக் காற்றை வெளியேற்றுங்கள்.
 5. இதை 21முறைகள் செய்யுங்கள்.

குறிப்பு: உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தமோ குடலிறக்கமோ இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் கர்ப்பிணியாக இருந்தாலோ சுவாசக்காற்றை உள்ளே நிறுத்த வேண்டாம்.


3. அந்தாஸனத்தில் இருந்தபடியே
கூர்மகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 79 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் தொடர்ந்து அமர்ந்திருங்கள்.
 2. உங்கள் பார்வையை ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் நிலைநிறுத்துங்கள்.
 3. இமைகளை இமைக்காதீர்கள். கண்பாவையை அசைக்காதீர்கள். உடலை அசைக்காதீர்கள்.
 4. இயற்கையாகவே, உள்ளிழுக்கும் மற்றும் வெளியேற்றும் சுவாசங்களின் அளவுகள் குறைந்து, கும்பகம் நிகழும். அதாவது சுவாசத்தை நிறுத்திவைத்தல் நிகழும்.
 5. இதற்குமேல் முடியாது எனும் நிலைவரும்போது தளர்வாகுங்கள்.
 6. இதை 21முறைகள் செய்யுங்கள்.
4. ஆரம்ப-ஆஸனம்,
யோக-ஆஸன மாலா ஸசித்ர, ஸ்லோகம் 30 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. கால்களை நீட்டியவாறு தரையில் உட்காரவும்.
 2. உடலை முன்னோக்கி வளைத்து கைகளால் கால்பெருவிரல்களைப் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
 3. உங்கள் தலையைக் கொண்டு முழங்கால்களைத் தொடவும்.
 4. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
5. ஆரம்பாஸனத்தில் இருந்தபடியே
கதாகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 112 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. இரண்டு நாசி வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை முடிந்த அளவு உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும். இரண்டு நாசிகளையும் விரல்களைக் கொண்டு அடைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, வலது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 4. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
6. ஆரம்பாஸனத்தில் இருந்தபடியே
வாமாவர்த்த சக்ர கும்பக,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 106-108 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை இடது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 2. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை வலது நாசிவழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 4. மீண்டும் ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை இடது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 5. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 6. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை மெதுவாக வலது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
 7. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
7. ஆரம்பாஸனத்தில் இருந்தபடியே
தக்ஷிணாவர்த்த ச’ங்ககும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 110 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 2. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை இடது நாசிவழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 4. மீண்டும் ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 5. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 6. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை மெதுவாக இடது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.  (1-6 எண் வரை உள்ள இந்தச் செயல்முறையை இன்னொருமுறை செய்யவும். இத்துடன் இருசுற்று தக்ஷிணாவர்த்த சக்ரகும்பகம் நிறைவடைகிறது. அடுத்து கீழ்க்கண்ட அக்னீஷோமாக்யகும்பகத்தை 1 சுற்று பயிற்சி செய்யவும்.)
 7. வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 8. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 9. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியிடவும்.
 10. இப்பொழுது மீண்டும் இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 11. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 12. சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
 13. இந்த மொத்த சுற்றை அதாவது இருசுற்று தக்ஷிணாவர்த்த சக்ரகும்பகம், ஒரு சுற்று அக்னீஷோமாக்யகும்பகச் சுற்றை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.