ஒற்றைத்தலைவலியைத் தீர்ப்பதற்கான கிரியா

Cure for Migraine

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 
1. பகாஸனம்
2. வாமகதிகும்பகம்
3. உத்க்ரந்தி ப்ராணாயாமம்
4.த்ராடககும்பகம்
1. பக ஆஸனம்,
யோகாஸனம்-ஸ்லோகங்கள் 23 -24 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்

 1. இடது குதிகாலை ஆசனவாயிலில் படுமாறு வைத்தும், வலது பாதத்தை இடது தொடையில் வைத்தும் அமரவும்.
 2. கண்களை ஆள்காட்டி விரலாலும், நாசிகளை நடுவிரலாலும், காதுகளைக் கட்டை விரலாலும் மூடவும்.
 3. உணர்வைப் புருவ மத்தியில் ஒன்றாக்கவும்.
 4. ஸத்குருநாதர் அல்லது இஷ்ட தெய்வத்தைத் தியானிக்கவும்.
 5. இதே நிலையில் 60 வினாடிகள் அமர்ந்திருக்கவும்.

2. பகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
வாமகதிகும்பக:,
ஹட ஸங்கேத சந்த்ரிகா-10வது அத்யாயம்-28வது வரி
செய்நுட்பம்
 1. இரு நாசிகளின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சரியான முறையில் சுவாசத்தை நிறுத்தவும்
 3. சுவாசத்தை இரு நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
3. பகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
உத்க்ரந்தி ப்ராணாயாமா,
ஹட தத்த்வ கௌமுடி, அத்யாயம் 53
 
செய்நுட்பம்
 1. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும். உள்ளிழுக்கும்போது முதுகுத் தண்டின் வழியாக ஆத்மா மேலே வருவதாக மனதில் பாவனை செய்யவும்.
 2. முடிந்தளவிற்கு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. மேற்கொண்டு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது இரு நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடவும்.
 4. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.)
4. பகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
த்ராடககும்பக:,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 491-493
செய்நுட்பம்
அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 1. நாக்கை மேல் அண்ணத்தில் மடித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
 2. சுவாசத்தை இரு நாசிகளின் வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 3. சுவாசத்தை உள் நிறுத்தி, தொண்டையைச் சுருக்கி, தாடையை நெஞ்சின்மீது வைக்கவும்.
 4. முடிந்தளவிற்கு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 5. மேற்கொண்டு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது தாடையைத் தளர்த்தி, இரு நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடவும்.
 6. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.