வலிப்பு நோய் வராமல் பாதுகாக்க

Care for Epilepsy

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ (Two-way Video conferencing) அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
  1.  ஸூர்ய நமஸ்கார் 
  2. சுவாசத்தைக் கவனித்தல்
1. ஸூர்ய நமஸ்கார்
செய்யவேண்டிய நிலைகள்
 
1. தடாஸனம்

அதாவது இரு கால்களையும் நிலையாக வைத்து நின்று கொண்டு கைகளை இதயமையத்தில் வைத்து பிரார்த்தனை செய்யும் நிலையில் இருக்கவும்.
 
2. ஊர்த்த்வ ஹஸ்தாஸனம்

சுவாசத்தை உள்ளிழுத்துக்கொண்டே, கைகளை முன்னோக்கிக் கொண்டுவந்து மேலே தூக்கி, உடலின் மேற்பகுதியை மட்டும் சிறிது பின்னோக்கி வளைக்கவும்.
 
3. ஹஸ்தபாதாஸனம்
சுவாசத்தை வெளிவிட்டுக்கொண்டே, அன்னம் தலைகீழாகப் பாய்வதைப் போல, இடுப்புப் பகுதியிலிருந்து முன்னோக்கிக் குனிந்து, இரண்டு உள்ளங்கைளையும் பாதங்களின் இரு பக்கவாட்டில் வைத்து, உள்ளங்கைகள் தரையைத் தொடுமாறு வைக்கவும். முழங்கால்களின் மேல் தலை ஒட்டி இருக்கட்டும்.
 
4. அர்த புஜங்காஸனம்
சுவாசத்தை உள்ளிழுத்துக்கொண்டே, வலது காலை பின்னோக்கி நீட்டி, வலது பாத விரல் நுனிகளை மட்டும் தரையில் ஊன்றவும். தலையைச் சற்றுத் தூக்கி, இடுப்பிலிருந்து மேல் உடலை மட்டும் பின்னோக்கி வளைக்கவும்.
 
5. மகராஸனம்

சுவாசத்தை வெளிவிட்டுக்கொண்டே, இடது காலையும் பின்னோக்கி நீட்டி, இடது பாத விரல் நுனிகளை மட்டும் தரையில் ஊன்றி, உடம்பை ஒரு சரிவான பலகையைப்போல் வைத்து, தரையைப் பார்க்கவும்.
 
6. சாஷ்டாங்க நமஸ்காராஸனம்

சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமல் அப்படியே வெளியே நிறுத்தி, முழங்கால், மார்பு மற்றும் தாடைப் பகுதிகளை மட்டும் தரையில் வைக்கும்
 
7. புஜங்காஸனம்
சுவாசத்தை உள்ளிழுத்துக்கொண்டே, மார்பு பகுதியிலிருந்து தலை வரை உள்ள பகுதியைச் சற்றுத் தூக்கி நாகப்பாம்பு மெதுவாக தலையைத் தூக்கிப் பார்ப்பது போன்ற புஜங்காஸன நிலைக்கு வரவும்.
 
8. பர்வதாஸனம்
சுவாசத்தை வெளிவிட்டுக்கொண்டே, உள்ளங்கைகளையும் உள்ளங்கால்களையும் முழுவதுமாகத் தரையில் ஊன்றி, இடுப்புப் பகுதியை மட்டும் தூக்கி ‘V’தலைகீழாக இருந்தால் எப்படியிருக்குமோ அந்த நிலைக்கு வரவும்.
 
9. அர்த புஜங்காஸனம்
சுவாசத்தை உள்ளிழுத்துக்கொண்டே, வலது காலை முன்னோக்கிக்கொண்டு வந்து வலது கைக்கு அருகில் வைக்கவும். தலையைச் சற்றுத் தூக்கி, இடுப்பிலிருந்து மேல் உடலை மட்டும் பின்னோக்கி வளைத்து, அர்த புஜங்காஸன நிலைக்கு வரவும்.
 
10. ஹஸ்தபாதாஸனம்
சுவாசத்தை வெளிவிட்டுக்கொண்டே, இடது காலையும் முன்னே கொண்டு வந்து வலது காலுக்கு அடுத்து வைத்து, இடுப்புப் பகுதியிலிருந்து குனிந்து, இரண்டு உள்ளங்கையையும் பாதங்களின் இரு பக்கவாட்டில் வைத்து, உள்ளங்கைகள் தரையைத் தொடும் ஹஸ்தபாதாஸனம் நிலைக்கு அதாவது 3வது நிலைக்கு வரவும்.
 
11. ஊர்த்த்வ ஹஸ்தாஸனம்

சுவாசத்தை உள்ளிழுத்துக்கொண்டே, அன்னம் கீழிருந்து மேலே வருவதைப்போன்று, கைகளை முன்னோக்கிக் கொண்டுவந்து மேலே உயர்த்தவும். ஊர்த்த்வ ஹஸ்தாஸனம் நிலைக்கு அதாவது 2வது நிலைக்கு வரவும்.
 
12. தடாஸனம்

சுவாசத்தை வெளிவிட்டுக்கொண்டே, கைகளை இதயத்தின் அருகில் வைத்து பிரார்த்தனை செய்யும் தடாஸன நிலைக்கு அதாவது 1வது நிலைக்குத் திரும்பவும்.
 
13. அடுத்த சுற்றில் முதல் 3 நிலைகளில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் 4 வது நிலையில்வலதுகாலை பின்னோக்கி நீட்டுவதற்குப் பதிலாக இடதுகாலை பின்னோக்கி நீட்ட வேண்டும். இதுஅதேபோல் 9 வது நிலையில் வலது காலை முன்னோக்கிக்கொண்டு வருவதற்குப் பதிலாக இடது காலை முன்னோக்கிக்கொண்டுவர வேண்டும். இவ்வாறு கால்களை மாற்றி மாற்றி செய்யவும்.
 
இதனை எவ்வளவு முறை செய்யமுடியுமோ அவ்வளவு முறை செய்யவும். (அதிகபட்சமாக 108 முறை)
 
2. சுவாசத்தைக் கவனித்தல்
1. மூச்சின் போக்கு வரவை ஆழ்ந்து கவனிக்கவும்.
2. இதனை 7 நிமிடங்கள் செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.