பீனிசத்தில் இருந்து குணமடைய

Cure For Sinusitis

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக்கொள்ளக் கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 

குறிப்பு:

கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.

கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

 
பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1. வ்ரு’ச்’சிகாஸனம்
 2. ப்ரக்ரு’திகும்பகம்
 3. அக்னீஷோமாக்யகும்பகம்
 4. உஜ்ஜாயீகும்பகம்
 5. கும்பராஜாகும்பகம்
 6. ஸீத்காரீகும்பகம்
1. வ்ரு’ச்’சிகாஸனம்,
ஹட ஸங்கேத சந்த்ரிகா, ஸ்லோகம் 123 (விரிவாக்கு)
  
செய்நுட்பம்
 1. தரையில் முழங்காலிட்ட நிலைக்கு வரவும்.
 2. முன்னால் சாய்ந்து முழங்கைகளைத் தரையில் ஊன்றவும்.
 3. இரு கால்களையும் பின்னால் மடக்கி, மேலே உயர்த்தவும்
 4. உங்கள் பாதங்களால் தலையைத் தொடவும்.
 5. தாடையை மேலே உயர்த்தவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.(இந்த ஆஸனத்தை யோகாவில் நன்கு தேர்ச்சிபெற்றவர்கள் மட்டுமே செய்யமுடியும். ஆகவே ஆரம்பநிலை பயிற்சியாளர்கள் நிலை-2 ல் உள்ளபடி அர்த வ்ருச்சிகாஸனம் மட்டும் செய்தால் போதுமானது.)
 
2.வ்ரு’ச்’சிகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ப்ரக்ரு’தி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம்-70 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 1. ‘வா’ எனும் பீஜ மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்துகொண்டே வேகமாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 2. முழுமையாகச் சுவாசத்தை உள்ளிழுத்தபிறகு, சுவாசக்காற்றை எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே நிறுத்தி வையுங்கள்.
 3. பிறகு மெதுவாகச் சாதாரணமாகக் காற்றை வெளியேற்றுங்கள்.
 4. இதை 21முறைகள் செய்யுங்கள்.

குறிப்பு: உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தமோ குடலிறக்கமோ இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் கர்ப்பிணியாக இருந்தாலோ சுவாசக்காற்றை உள்ளே நிறுத்த வேண்டாம்.

 
3.வ்ரு’ச்’சிகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
அக்னீஷோமாக்யகும்பக:
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 87 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தொடர்ந்து அதே ஆஸனத்திலேயே இருங்கள்.
 2. வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 4. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியிடவும்.
 5. இப்பொழுது மீண்டும் இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 6. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 7. சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக வெளிவிடுங்கள்.
 8. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
4.வ்ரு’ச்’சிகாஸனத்தில் இருந்தபடியே,
உஜ்ஜாயீகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 131-132 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. விரல்களால் இரு நாசிகளையும் அடைத்துக் கொண்டு சுவாசத்தை முடிந்தளவு உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்.
 4. மெதுவாக இடது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 5. இதனை 21 முறை செய்யுங்கள்.
 
5.வ்ரு’ச்’சிகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
கும்பராஜகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 134 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தொடர்ந்து அதே ஆஸனத்திலேயே இருங்கள்.
 2. மிகவும் வேகமாக சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து நுரையீரலை நிரப்பவும்.
 3. நாசிகளை விரல்களால் அடைத்துக் கொண்டு சுவாசத்தை முடிந்த அளவிற்கு உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்.
 4. உங்களால் மேற்கொண்டு சுவாசத்தை நிறுத்த முடியாதபோது, இரண்டு நாசிகளாலும் சுவாசத்தை மெதுவாக வெளிவிடுங்கள்.
 5. இதை 21 முறை செய்யுங்கள்.
 
6.வ்ரு’ச்’சிகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸீத்காரீகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 193 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தொடர்ந்து அதே ஆஸனத்திலேயே இருங்கள்.
 2. நாக்கை மேல்நோக்கித் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. ‘ஸீத்’ என்ற சப்தத்துடன் சுவாசத்தை உள்ளே இழுக்கவும். நாக்கின் மீதும், உள்ளே செல்லும் காற்று ஏற்படுத்தும் சப்தத்தின் மீதும் கவனத்தை வைக்கவும்.
 4. சுவாசத்தை முடிந்தளவு நேரம் உள்ளே நிறுத்துங்கள்.
 5. சுவாசத்தை மெதுவாக இரு நாசிகள் வழியாக அழுத்தமாக வெளிவிடுங்கள்
 6. இதை 21 முறை செய்யுங்கள்.
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.