மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்தில் ஏற்படும்அதிக வியர்வை நோயிலிருந்து குணமடைய

Cure For Hot Flashes in Menopause

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1. வஜ்ராஸனம்
 2. கர்ஷககும்பகம்
 3. 2.1 உத்கர்ஷகும்பகம், 2.2 அபகர்ஷககும்பகம்
 4. ஸமகும்பகம்
1. வஜ்ராஸனம்,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 12 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. தரையில் அமர்ந்து கொள்ளவும்.
 2. முழங்கால்களும், கணுக்கால்களும், கால்விரல்களும் தரையைத்தொடுமாறு முட்டிக்கால் போடவும்.
 3. கைகளைச் சின்முத்திரையில் வைத்து தொடைகளின்மீது வைக்கவும்.
 4. நுனி மூக்கைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
 5. இந்த நிலையிலேயே சிறிதுநேரம் நீடிக்கவும்.
 2. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
கர்ஷக கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி: - ஸ்லோகங்கள் 101, 102

கர்ஷககும்பகம் 2 வகைப்படும்.
1. உத்கர்ஷகும்பகம்,
உத்கர்ஷ கும்பகத்தில் மூக்கின் தொடக்கத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு சுவாசத்தை உள்ளிழுக்க வேண்டும்.
2. அபகர்ஷககும்பகம்.
அபகர்ஷக கும்பகத்தில் நாசிகளை ஓரளவு மூடி சுவாசத்தை உள்ளிழுக்க வேண்டும்.

1) உத்கர்ஷகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 101
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் நிமிர்ந்து உட்காரவும்.
 2. சுவாசத்தை முழுமையாக உள்ளிழுங்கள்.
 3. மூக்கின் தொடக்கத்தைப் பிடித்து நாசித்துவாரங்களை அடைக்கவும். (மூக்கு எலும்பு எங்கு ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த இடத்தில் பிடிக்கவும்.)
 4. உள்ளுக்குள்ளேயே சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள், வெளிவிடுங்கள் வேண்டும். உங்களால் எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் செய்யவும்.
 5. பிறகு நாசித்துவாரங்களை விடுவித்துவிட்டு மெதுவாக சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 6. இதனை 21 முறை செய்யவும்.

 2) அபகர்ஷககும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 102 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. நாசிகளை பாதியளவு மூடுங்கள்.
 3. இப்பொழுது சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 4. இயன்ற அளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 5. நாசிகளை பாதியளவு மூடிக்கொண்டு, மெதுவாக சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 6. இதை 21முறை செய்யுங்கள்.

3. வஜ்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸமகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 99
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமலும் வெளிவிடாமலும் அப்படியே நிறுத்துங்கள்.
 3. உங்களால் முடிந்த அளவு நேரம்வரை, மனத்தால் பிராணனைத் தொண்டையில் நிறுத்துங்கள்.
 4. இனியும் சுவாசத்தை அடக்க முடியாது எனும்போது தளர்வாகுங்கள்.
 5. இதை 11 நிமிடங்கள் செய்யுங்கள்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.