குடலிறக்க நோயிலிருந்து குணமடைய

Cure For Hernia

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1. ஸிம்ஹாஸனம்
 2. பஹி:கும்பகம்
 3. ஸுமதி ஆஸனம்
 4. பஹி:கும்பகம்
 5. ஸூர்ய ஆஸனம்
 6. பஹி:கும்பகம்
 7. ஸ்வஸ்திக் ஆஸனம்
 8. பஹி:கும்பகம்
 9. உன்முக பிட்டாஸனம்
 10. பஹி:கும்பகம்
 11. உத்தான-சி’கி பீடகாஸனம்
 12. பஹி:கும்பகம்
 13. வஜ்ரஸங்கார ஆஸனம்
 14. பஹி:கும்பகம்
 1. ஸிம்ஹாஸனம்,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகங்கள் 14, 15 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. முட்டிக் காலிட்டு அமரவும். பாதங்கள் செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும்.
 2. பிறப்புறுப்பின் வலது பக்கமாக இடது குதிகாலையும், இடப்பக்கமாக வலது குதிகாலையும் வைக்கவும்.
 3. பிறப்புறுப்பிற்கும் ஆசனவாய்க்கும் இடைப்பகுதியில் குதிங்கால்களைக் குறுக்காக வைத்து, அவற்றின் மேல் அமரவும்.
 4. முழங்கால்களின் மேல் கைகளை வைக்கவும். வாயைத் திறந்தபடி வைத்து, நாக்கை முடிந்தளவிற்கு வெளியே நீட்டவும்.
 5. தொண்டையை இறுக்கமாக வைத்துச் சுருக்கி, முகவாய்க்கட்டையை மார்பின் மேல் வைத்து ஜாலத்தரமுத்ராவைப் பயிற்சி செய்யவும்.
 6. மூக்கின் நுனியைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
 7. இந்த நிலையில் கண்களை மூடி 30 நொடிகள் அமர்ந்திருக்கவும்.
2. ஸிம்ஹாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
3. ஸுமதி ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 333-336
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. இரண்டு முழங்கால்களையும் மார்பை ஒட்டியவாறு வைத்து உட்காரவும்.
 2. வலது பாதத்தை இடது பாதத்தின்மேல் வைத்து, இடதுபுறம் நோக்கித் திருப்பி வைக்கவும்.
 3. முன்னங்கால்களை உயர்த்தவும்.
 4. இரண்டு கைகளையும் முழங்கால்களுக்கு அடியில் குறுக்காக வைத்து வலது கையால் இடது முழங்கையையும், இடது கையால் வலது முழங்கையையும் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
 5. நுனி மூக்கைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
 4. ஸுமதி ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 3
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
5. ஸூர்ய ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 82-83
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தரையில் முழங்காலிட்டு உட்காரவும்.
 2. இரு பாதங்களையும் இணையாக வைத்துக் கொண்டு குதிங்கால்களைக் குதத்திற்கு அடியில் வைக்கவும்.
 3. முழங்கால்களை அகலமாக விரித்துவைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து உட்காரவும்.
 4. தலைக்கு மேல் இரு கைகளையும் உயர்த்தி, விரல்களை தாமரை மலரைப்போல் வைக்கவும்.
 5. விரல்களின் இடைவெளி வழியே மேலே பார்க்கவும்.
 6. வயிற்றை உள்ளிழுக்கவும்.
 7. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
6. ஸூர்ய ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
7. ஸ்வஸ்திக் ஆஸனம்,
சி’வ ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 3, ஸ்லோகம் 95
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தரையில் சம்மணம் இட்டு உட்காரவும்.
 2. வலது கால் விரல்களை இடது தொடை மற்றும் கணுக்கால் தசைக்கு இடைவெளியிலும், இடது கால் விரல்களை வலது தொடை மற்றும் கணுக்கால் தசைக்கு இடைவெளியிலும் வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. தலை, கழுத்து மற்றும் முதுகெலும்பை நிமிர்த்தி வைக்கவும்.
 4. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
8. ஸ்வஸ்திக் ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 9. உன்முக பீட ஆஸனம்,
யோக ரஹஸ்யம், உபதேஸம் 6, ஸ்லோகம் 17
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தரையைப் பார்த்தவாறு படுக்கவும்.
 2. முழங்கால்களைத் தரையில் ஊன்றி, முன்னங்கால்களை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. அதேபோல் முழங்கைகளைத் தரையில் ஊன்றி, முன்னங்கைகளை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளவும்
 4. இப்போது கால் விரல் நுனிகளை மட்டும் ஊன்றிக் கொண்டு, முழங்கால்களை தரையிலிருந்து உயர்த்தி, உடம்பின் நடுப்பகுதியை மட்டும் மெதுவாக உயர்த்தவும்.
  (முடியாதவர்கள் வேண்டுமானால் முழங்கால்களைத் தரையிலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம்.)
 5. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
 10. உன்முக பீடாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 11. உத்தான-சி’கி பீடக ஆஸனம்,
யோக ரஹஸ்யம், உபதேஸம் 5, ஸ்லோகம் 23
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. தரையில் பின்புறமாகப் படுத்துக்கொண்டு முழங்கால்களை மடக்கவும், பாதங்களை உறுதியாகத் தரையில் ஊன்றிக் கொள்ளவும்.
 2. தலையும் தோள்பட்டைப் பகுதியும் தரையிலேயே இருக்கட்டும்.
 3. முழங்கைகளைத் தரையில் ஊன்றிக்கொண்டு, இடுப்புப் பகுதியை உயர்த்தி, இரு உள்ளங் கைகளாலும் இடுப்பின் பின்புறம் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
 4. உடலின் எடையை முழங்கைகள் தாங்கிப் பிடிக்கட்டும்.
 5. தாடையால் கழுத்து தொண்டைப் பகுதியை அழுத்திக் கொள்ளவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
 12. உத்தான-சி’கி பீடகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
13. வஜ்ரஸங்கார ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 79-81
(விரிவாக்கு)
 
செய்நுட்பம்
 1. முட்டிக்காலிட்டு அமர்ந்து கொள்ளவும்.
 2. பிறகு இரண்டு உள்ளங்கால்களையும் ஒன்றையொன்று தொடுமாறும், பாத விரல்கள் தரையைத் தொடுமாறும் வைத்து, இருபக்கமும் முழங்கால்களை அகற்றி வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. குதப்பகுதியை குதிங்கால்களின் மீது வைத்து அமர்ந்து கொள்ளவும்.
 4. இரு கைகளையும் முதுகின் பின்புறம் எடுத்து வந்து இடது முழங்கையை வலது உள்ளங்கையாலும், வலது முழங்கையை இடது உள்ளங்கையாலும் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
 5. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
14. வஜ்ரஸங்கார ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
  இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.