குடலிறக்கம் வராமல் பாதுகாக்க

Care For Hernia

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. மச்சந்த்ர ஆஸனம்
2. அந்த:கும்பகம்
3. மஹாமுத்ரா ஆஸனம்
4. அந்த:கும்பகம்
5. மகராஸனம்
6. பஹி:கும்பகம்
7. மண்டூகாஸனம்
8. பஹி:கும்பகம்
9. மத்ஸ்யாஸனம்
10.பஹி:கும்பகம்
11. ம்ரு’த்ய-பஞ்ஜக ஆஸனம்
12. பஹி:கும்பகம்
1. மச்சந்த்ர ஆஸனம்,
யோகாஸன மாலா ஸசித்ர, ஸ்லோகம் 51
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. கால்களை நீட்டி அமருங்கள். இடது முழங்காலை மடித்து குதிகாலை பிறப்புறுப்பிற்கும், குதத்திற்கும் இடையில் வைத்துக் கொள்ளவும்.
 2. வலது முழங்காலைத் தூக்கி இடது முழங்காலின் மீது போட்டு, பாதங்களைச் சேர்த்து வைக்கவும்.
 3. கைகளால் பாதங்களைச் சேர்த்துப் பிடித்துக் கொள்ளவும்.
 4. தலையைக் குனிந்து முழங்காலின் மீது வைக்கவும்.
 5. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
2. மச்சந்த்ர ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
அந்த:கும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 28
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் அதாவது அன்க்ளட்ச் செய்தவாறே, சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து, முடிந்த அளவு சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 2. சுவாசத்தை வெளிவிட்டுத் தளர்த்திக் கொள்ளவும்.
 3. 2 அல்லது 3 முறை இயல்பாகச் சுவாசிக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
3. மஹாமுத்ரா ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 105,106 (விரிவாக்கு)


செய்நுட்பம்
 1. கால்களை முன்பக்கம் நீட்டியவாறு தரையில் உட்காரவும்.
 2. இடது முழங்காலை மடித்து குதிகாலை பிறப்புறுப்பிற்கும், குதத்திற்கும் இடையில் வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. குனிந்து, இரு கைவிரல்களையும் கோர்த்து வலது பாதத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளவும்.
 4. வலது முழங்காலின் மேல் தாடைப் பகுதியை வைக்கவும்.
 5. மூக்கின் நுனிப்பகுதியைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
4. மஹாமுத்ரா ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே,
அந்த:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 28
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் அதாவது அன்க்ளட்ச் செய்தவாறே, சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து, முடிந்த அளவு சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 2. சுவாசத்தை வெளிவிட்டுத் தளர்த்திக் கொள்ளவும். 2 அல்லது 3 முறை இயல்பாகச் சுவாசிக்கவும்.
 3. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
5. மகராஸனம்,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 39
(விரிவாக்கு)


செய்நுட்பம்
 1. தரையில் குப்புற படுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
 2. கால்களும் முகமும் மார்புப்பகுதியும் தரையில்படுமாறு இருக்க வேண்டும்.
 3. இரண்டு கால்களையும் நன்றாக விரித்து வையுங்கள்.
 4. தலையை இரண்டு கைகளாலும் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.
 5. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் இருக்கவும்.
6. மகர ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
7. மண்டூகாஸனம்,
ஹட ரத்னாவலீ, உபதேஸம் 3, ஸ்லோகம் 55
(விரிவாக்கு)


செய்நுட்பம்
 1. கால்கள் பிருஷ்டத்தில் படும்படி தரையில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 2. கால் முட்டிகளை விரித்து வையுங்கள்.
 3. இரண்டு கைகளையும் அதற்குரிய கால் முட்டியின் கீழ் வருமாறு வையுங்கள்.
 4. இந்த நிலையில் கண்களை மூடி 30 நொடிகள் அமர்ந்திருக்கவும்.
8. மண்டூகாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
9. மத்ஸ்யாஸனம்,
கேரண்ட ஸம்ஹிதா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 21
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. வலது காலை மடித்து இடது தொடை மீதும், இடது காலை மடித்து வலது தொடை மீதும் வைத்து, பத்மாஸனத்தில் அமரவும்.
 2. முதுகுத் தரையைத் தொடும்படி பின்புறமாகச் சாய்ந்து படுத்துக்கொள்ளவும்.
 3. முழங்கைகளால் தலையைப் பற்றிக்கொள்ளவும்.
 4. இந்த நிலையில் கண்களை மூடி 30 நொடிகள் அமர்ந்திருக்கவும்.
10. மத்ஸ்யாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு
  சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
11. ம்ரு’த்ய-பஞ்ஜக ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 154-157
(விரிவாக்கு)


செய்நுட்பம்
 1. பின்புறம் சாய்ந்து மேல் நோக்கியவாறு படுத்துக் கொள்ளவும்.
 2. முழங்கால்களை மடக்கி கை அக்குல்களுக்கு அடியில் வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. செங்குத்தான நிலையில் கால்களை நிறுத்தவும்.
 4. கைகளைக் கோர்த்து பாதங்களின்மேல் போட்டுக் கொள்ளவும்.
 5. மூக்கின் நுனியைப் பார்க்கவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.
12. ம்ரு’த்ய-பஞ்ஜக ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.