கவனக் குறைப்பாடு கோளாறில் இருந்து விடுபட

Cure For Attention Deficit Disorder (ADD)

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்த நுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1.பர ஆஸணம்
2. தக்ஷிணாவர்த்தச’ங்ககும்பகம்
3. வாமாவர்த்தச’ங்ககும்பகம்
4. கதாகும்பகம்

1. பர ஆஸணம்,
யோகாஸன மாலா ஸசித்ர-ஸ்லோகம் 102 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. ஒரு காலை முன்பக்கமாகவும், மற்றொரு காலை பின்பக்கமாகவும் நீட்டி கால்களை விரித்து வைக்கவும்.
 2. கைகளையும் விரித்து கால்களுக்கு மேலே வைக்கவும்.
 3. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் நீடிக்கவும்.
2. பர ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
தக்ஷிணாவர்த்தச’ங்ககும்பகம்
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 110 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 2. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை இடது நாசிவழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 4. மீண்டும் ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 5. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 6. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை மெதுவாக இடது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
  (1-6 எண் வரை உள்ள இந்தச் செயல்முறையை இன்னொருமுறை செய்யவும். இத்துடன் இருசுற்று தக்ஷிணாவர்த்த சக்ரகும்பகம் நிறைவடைகிறது. அடுத்து கீழ்க்கண்ட அக்னீஷோமாக்யகும்பகத்தை 1சுற்று பயிற்சி செய்யவும்.)
 7. வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 8. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 9. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியிடவும்.
 10. இப்பொழுது மீண்டும் இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 11. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 12. சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
  இந்த மொத்த சுற்றை அதாவது இருசுற்று தக்ஷிணாவர்த்த சக்ரகும்பகம், ஒரு சுற்று அக்னீஷோமாக்யகும்பகச் சுற்றை 21 முறை செய்யவும்.

3. பர ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
வாமாவர்த்த ச’ங்ககும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 110 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை இடது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 2. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை வலது நாசிவழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 4. மீண்டும் ஆழமாகவும், முழுமையாகவும் சுவாசத்தை இடது நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
 5. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தவும்.
 6. சுவாசத்தை உள்ளே தொடர்ந்து நிறுத்த முடியாத நிலைக்கு வரும்போது சுவாசத்தை மெதுவாக வலது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
  (1-6 எண் வரை உள்ள இந்தச் செயல்முறையை இன்னொருமுறை செய்யவும். இத்துடன் இருசுற்று வாமாவர்த்த சக்ரகும்பகம் நிறைவடைகிறது. அடுத்து கீழ்க்கண்ட அக்னீஷோமாக்ய கும்பகத்தை 1சுற்று பயிற்சி செய்யவும்.)
 7. வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 8. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 9. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியிடவும்.
 10. இப்பொழுது மீண்டும் இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 11. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 12. சுவாசத்தை வலது நாசி வழியாக வெளிவிடவும்.
 13. இந்த மொத்த சுற்றையும் அதாவது இருசுற்று வாமாவர்த்த சக்ரகும்பகம், ஒரு சுற்று அக்னீஷோமாக்யகும்பகச் சுற்றையும் 21 முறை செய்யவும்.

4. பர ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
கதாகும்பக:,
  கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 112 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. இரண்டு நாசி வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை முடிந்த அளவு உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும். இரண்டு நாசிகளையும் விரல்களைக் கொண்டு அடைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, வலது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 4. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.