சிரங்கு நோய் குணமடைய

Cure For Eczema

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ (Two-way Video Conferencing) அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. பத்மாஸனம்
2. ஸமானகும்பகம்
3. ஊர்த்வஜகும்பகம்
4. சந்த்ரகும்பகம்
5. பஹி:கும்பகம்
 1. பத்மாஸனம்,
ஹடப்ரதீபிகா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகங்கள் 31-33
(விரிவாக்கு)


செய்நுட்பம்
 1. வலது காலை மடித்து இடது தொடை மீது வைக்கவும்.
 2. இடது காலை மடித்து வலது தொடை மீது வைக்கவும்.
 3. வலது உள்ளங்கையின் மேல் இடது பின்னங்கையை வைத்து, தொடைகளுக்கு இடையில் வைத்துக்கொள்ளவும்.
 4. மூக்கின் நுனிப் பகுதியைக் கூர்ந்து கவனித்து, நாக்கை மேல் தாடை பல்லின் தொடக்கத்தில் வைத்து அழுத்தவும்.
 5. முகவாய்க்கட்டையை மார்பில் பதித்து, சுவாசத்தை மெதுவாக உள்ளிழுக்கவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் நீடிக்கவும்.
 7. முகவாய்க் கட்டையைத் தளர்த்தி, இயல்பான பத்மாஸனத்தில் அமரவும்.
 2. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸமானகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 62
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. தொப்புள் பகுதி நிரம்புமாறு சுவாசத்தை முழுவதுமாக உள்ளிழுக்கவும்.
 2. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தி, அது உடல் முழுக்க பரவுவதாக பாவனை செய்யவும்.
 3. பிறகு தொப்புள் பகுதியில் நெருப்பு இருப்பதைப் போன்று பாவனை செய்யுங்கள்.
 4. உங்களால் இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, சுவாசத்தை மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 5. இதனை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 3. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஊர்த்வஜ கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 54, 55
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து, முடிந்தளவு நேரம் உள்ளே நிறுத்தவும்.
 2. சுவாசத்தை வெளிவிடும் போது, முதுகெலும்பின் நுனிப்பகுதியில் (மூலாதாரம்) சந்திரனை பாவனை செய்யவும்.
 3. மீண்டும் சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து, முடிந்தளவு நேரம் உள்ளே நிறுத்தவும். இம்முறை சுவாசத்தை வெளியேற்றும்போது ஸ்வாதிஷ்டானப் பகுதியில் சந்திரனை பாவனை செய்யவும்.இவ்வாறு ஸஹஸ்ரார சக்கரம்வரை ஒவ்வொரு சக்கரமாக பாவனை செய்யவும்.
 4. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
சந்த்ரகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 4
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. ஆழமாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. முடிந்த அளவு சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 3. அப்போது மூல பந்த முத்ராவைச் செய்யவும். (இடது குதிகாலை ஆஸனவாய் மேல் வைத்து அழுத்தி, ஆஸனவாயை இறுக்கிச் சுருக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.)
 4. உங்களால் இனி சுவாசத்தை உள்நிறுத்த முடியாது எனும்போது, மூல பந்த முத்ராவை விடுவித்துவிட்டுத் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 5. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 5. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
பஹி:கும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 31
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் சுவாசத்தை வெளியேற்றவும்.
 2. எவ்வித எண்ணங்களும் பாவனையும் இல்லாமல் முடிந்த அளவு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தவும்.
 3. பின்னர் தளர்வுடன் மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 4. இதை 21 முறைகள் செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.