மூட்டுவாத நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான கிரியா

Care For Arthritis

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1. பத்ராஸனம்
 2. சூ’ன்யககும்பகம் 
 3. கேவலகும்பகம் 
 4. போரோலிகாகும்பகம் 
 5. த்ராடககும்பகம்
 6. வாமகதிகும்பகம் 
 7. குமுதகும்பகம் 
 8. க்ரமநேத்ரகும்பகம்
1. பத்ராஸனம்,
ஹடப்ரதீபிகா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகம் 37 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. கால்களை நீட்டி அமருங்கள்.
 2. தரையில் அமர்ந்து, இரண்டு முழங்கால்களையும் பக்கவாட்டில் எவ்வளவு விரிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரிக்கவும்.
 3. ஆசனவாய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் பாதங்கள் ஒன்றையொன்று தொடுமாறு வைத்து, பிறப்புறுப்பிற்கும் வலது கணுக்கால் பகுதியை வலது பக்கத்திலும், இடது கணுக்கால் பகுதியை இடது பக்கத்திலும் வைக்கவும்.
 4. இரண்டு கைகளால் பாதங்களைச் சேர்த்துப் பிடித்து, நிலையாக அமருங்கள்.
 5. இந்த நிலையிலேயே 30 நொடிகள் நீடிக்கவும்.
 2. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
சூ’ன்யககும்பக:,
ஸௌர புராணம் 12 வது அத்யாயம், 22-24வது வரிகள்
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் நிமிர்ந்து உட்காரவும்.
 2. சுவாசத்தை முழுமையாக வெளிவிடுங்கள்.
 3. உங்களால் இயன்ற அளவு நேரம் சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்துங்கள்.
 4. அவ்வாறு சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்தும்போது,உச்சந்தலையில் நிலா இருப்பதாகவும், அதிலிருந்து அமிர்தம் வழிவதாகவும், அதைப் பருகுவதாகவும் மனத்தால் பாவனை செய்யவும்.
 5. உங்களால் சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்த முடியாதபோது, சுவாசத்தை மெதுவாக உள்ளிழுங்கள்.
 6. இதை 21 முறை செய்யவும்.

 3. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
கேவலகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 64
(விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. சுவாசத்தைக் குறிப்பாக உள்ளிழுக்காமலும் வெளிவிடாமலும் அப்படியே நிறுத்துங்கள்.
 3. உங்களால் முடியாதபோது தளர்வாகவும்.
 4. மூச்சு தானாக இயல்பு நிலைக்கு வர அனுமதிக்கவும்.
 5. இதை 21 முறை செய்யவும்.

4. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
போரோலிகாகும்பக:,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 477-481

செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. ‘ம்ம்ம்’ என்ற ரீங்கார ஒலியுடன் சுவாசத்தை முழுமையாக நாசிகளின் வழியாக உள்ளிழுங்கள்.
 3. கைகளைப் பயன்படுத்தி நாசிகளை மூடாமல், மனத்தாலேயே எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்துங்கள்.
 4. ரீங்கார ஒலியில்லாமல் சுவாசத்தை நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடுங்கள்.
 5. இதை 21 முறை செய்யவும்.
 6. சிறிது நேரம் அமைதியாகவும் தளர்வாகவும் அமருங்கள்.
5. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
த்ராடககும்பக:,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 491-493
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. நாக்கை மேல் அண்ணத்தில் மடித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. சுவாசத்தை இரு நாசிகளின் வழியாக உள்ளிழுங்கள்.
 4. சுவாசத்தை உள் நிறுத்தி, தொண்டையைச் சுருக்கி, தாடையை நெஞ்சின்மீது வைக்கவும்.
 5. முடிந்தளவிற்கு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்துங்கள்.
 6. மேற்கொண்டு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது தாடையைத் தளர்த்தி, இரு நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடுங்கள்.
 7. இதை 21 முறை செய்யவும்.

6. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
வாமகதிகும்பக:,
ஹட ஸங்கேத சந்த்ரிகா 10வது அத்யாயம், 28வது வரி

செய்நுட்பம்
 1. இரு நாசிகளின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 2. உங்களால் முடிந்தளவு சுவாசத்தை உள்நிறுத்துங்கள்.
 3. இனியும் சுவாசத்தை உள்நிறுத்த முடியாது எனும்போது, நாசிகளின் வழியாக சுவாசத்தை வெளியேற்றுங்கள்.
 4. இதை 21 முறை செய்யவும்.
 7. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
குமுதகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 190
(விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. இடது நாசி வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. சுவாசத்தை நிறுத்துங்கள்.
 4. உங்களால் மேற்கொண்டு சுவாசத்தை நிறுத்த முடியாதபோது, இரு நாசிகளின் வழியாகவும் சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 5. இதை 21 முறை செய்யவும்.
8. பத்ராஸனத்தில் இருந்தபடியே
க்ரமநேத்ரகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 191 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமருங்கள்.
 2. வலது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 4. இடது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை உள்ளிழுங்கள்.
 5. சுவாசத்தை உள்ளடக்கவும்.
 6. வலது நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 7. சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்துங்கள்.
 8. இடது நாசியின் வழியாக சுவாசத்தை வெளிவிடுங்கள்.
 9. சுவாசத்தை வெளியே நிறுத்துங்கள்.
 10. இதை 21 முறை செய்யவும்.

இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.