இருமனக்குழப்ப நோய் வராமல் காக்க

Care for Bipolar Disorder

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 
குறிப்பு:
 
கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
 
அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.
 
கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
1. கல்யாண-ஆஸனம்
2. புஜங்கி கர்ணகும்பகம்
3. குரகட ஆஸனம்
4. புயங்கமகும்பகம்
5. கூர்ம ஆஸனம்
6. த்ராடககும்பகம்
 1. கல்யாண-ஆஸனம்
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 337- 339 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
1. குத்துக்காலிட்டு உட்காரவும்.
2. இரு கைகளையும் முழங்கால்களுக்குக் கீழே கொண்டு வரவும்.
3. பாதங்களை இரு கைகளாலும் பூட்டுப் போட்டதுபோல் பிடித்துக்கொள்ளவும்.
4. பாதங்களை முடிந்த அளவிற்கு உயர்த்தவும்.
5. மூக்கின் நுனிப்பகுதியைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
6. இந்த நிலையில் சமன்படுத்திக் கொண்டு சில வினாடிகள் இருக்கவும்.
 
2. கல்யாண-ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
புஜங்கி கர்ணகும்பக:,
ஹட ரத்னாவலீ, அத்யாயம் 2, ஸ்லோகம் 32
செய்நுட்பம்
1. தொண்டைப் பகுதியில் உங்கள் விழிப்புணர்வை வைத்து, மூச்சைத் தொண்டை வழியாக விழுங்கவும்.
2. முடிந்தளவு மூச்சை உள்ளே நிறுத்தி வைக்கவும்.
3. பின்பு தொண்டை வழியாகவே மூச்சை வெளிவிடவும்.
4. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
 3. குரகட ஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 325-327 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
1. குத்துக்காலிட்டு உட்காரவும்.
2. தொடை மற்றும் கணுக்கால் தசைகளுக்கு இடையில் கைகளை நுழைக்கவும்.
3. முழங்கைகளை இடது மற்றும் வலது கைகளால் மாற்றிப் பிடித்துக்கொள்ளவும்.
4. மூக்கின் நுனிப்பகுதியைக் கூர்ந்து கவனிக்கவும்.
5. இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருக்கவும்.

4. குரகட ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
புயங்கமகும்பக:,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 487-490

செய்நுட்பம்

1. நாக்கை சற்று மேலே உயர்த்தி கொஞ்சம் முன்னால் நீட்டி, மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.
2. நாக்கை உள்ளிழுத்துக் கொள்ளவும்.
3. மூச்சை முடிந்தளவிற்கு உள்ளே நிறுத்தவும்.
4. எவ்வளவு மெதுவாக முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவாக மூச்சை வெளிவிடவும்.
5. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
 5. கூர்மஆஸனம்,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 348-350 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
1. வலது காலை மடித்து இடது தொடை மீதும், இடது காலை மடித்து வலது தொடை மீதும் வைத்து, பத்மாஸனத்தில் அமரவும்.
2. தொடை மற்றும் கணுக்கால் தசைகளுக்கு இடையில் இரு கைகளையும் நுழைக்கவும்.
3. கைகளை மேல் நோக்கித் தூக்கி, பிடரியில் கை விரல்களைக் கோர்த்துக்கொள்ளவும்.
4. இப்போது முன்னால் குனிந்து, முன் தலையால் தரையைத்தொடவும்.
5. மூக்கு நுனியில் பார்வையைப் பதிக்கவும்.
 
6. கூர்ம ஆஸனத்தில் இருந்தபடியே
த்ராடககும்பக:,
ஜோக ப்ரதீபிகா, ஸ்லோகங்கள் 491-493
செய்நுட்பம்
1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
2. நாக்கை மேல் அண்ணத்தில் மடித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
3. மூச்சை இரு நாசிகளின் வழியாக உள்ளிழுக்கவும்.
4. மூச்சை உள் நிறுத்தி, தொண்டையைச் சுருக்கி, தாடையை நெஞ்சின்மீது வைக்கவும்.
5. முடிந்தளவிற்கு மூச்சை உள்ளே நிறுத்தவும்.
6. மேற்கொண்டு மூச்சை உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது தாடையைத் தளர்த்தி, இரு நாசிகளின் வழியாக வெளிவிடவும்.
7. இதை 21 முறை செய்யவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.