தோல் பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபட

Cure For Skin Problems

 
உரிமை மறுப்பு (Disclaimer)
 
இந்த நுட்பத்தை, உங்கள் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு மாற்றாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாகவோ கருதிக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தநுட்பங்களைப் பயிற்சி செய்வதற்குமுன், நீங்கள் உங்களுடைய மருத்துவ ஆலோசகர்களை ஒருமுறை கலந்தாலோசிப்பது மிக அவசியம்.
 
முக்கியமாக,ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் (அது ஆரம்பநிலை சிகிச்சையோ அல்லது முதிர்ந்த நிலை சிகிச்சையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது மருத்துவ சிகிச்சையின் கீழ் இருப்பவர்கள்), வயதுமுதிர்ந்தவர்கள், பதினான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், தான் கர்ப்பமுற்றிருப்பதாக உணரும் ஒருவர்- இவர்கள் அனைவரும் இந்தத் தியான நுட்பங்களைக் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் செய்யவே கூடாது.
 
இங்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரியா நுட்பத்தை, இருவழி காணொளிக் காட்சி மூலமோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரின் நேரடி வழிகாட்டுதலோ அல்லது பரமஹம்ஸ நித்யானந்தரால் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, தீட்சையளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நேரடியான வழிகாட்டுதலோ இன்றி, நீங்களே பயிற்சிசெய்யும்போது, அதற்கான பொறுப்பை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 

குறிப்பு:

கிரியாக்களில் செய்யச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஸனங்கள் பலவற்றிலும், ஆஸனத்துடன் இணைத்து ஜாலந்தர பந்தம், மூலபந்தம் போன்ற பந்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

அதேபோல், பார்வையை மூக்கின் நுனிப்பகுதியில் நிலைநிறுத்துமாறோ அல்லது புருவ மத்தியில் நிலைநிறுத்துமாறோ சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் முதல் நிலையில் மட்டும் அவ்வாறு செய்தால் போதுமானது. அடுத்தடுத்து கும்பகங்களைப் பயிற்சி செய்யும்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதில்லை. அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளைக் கடைபிடித்தால் போதுமானது.

கைகளைப் பொறுத்தமட்டில், அந்தந்த கும்பகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்நுட்பங்களுக்கேற்றவாறு வைத்துக்கொள்ளவும்.

பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறைப் படிகள்
 1. பத்மாஸனம்
 2. கதாகும்பகம்
 3. தத்வகும்பகம்
 4. ஸூர்யபேதனகும்பகம்
 5. சந்த்ரபேதனகும்பகம்
 6. உஜ்ஜாயீகும்பகம்
1. பத்மாஸனம்,
ஹடப்ரதீபிகா, உபதேஸம் 2, ஸ்லோகங்கள் 31-33 (விரிவாக்கு)

செய்நுட்பம்
 1. வலது காலை மடித்து இடது தொடை மீது வைக்கவும்.
 2. இப்பொழுது இடது காலை மடித்து வலது தொடை மீது வைக்கவும்.
 3. வலது உள்ளங்கையின் மேல் இடது பின்னங்கையை வைத்து, தொடைகளுக்கு இடையில் வைத்துக்கொள்ளவும்.
 4. மூக்கின் நுனிப் பகுதியைக் கூர்ந்து கவனித்து, நாக்கை மேல் தாடை பல்லின் தொடக்கத்தில் வைத்து அழுத்தவும்.
 5. முகவாய்க்கட்டையை மார்பில் பதித்து, சுவாசத்தை மெதுவாக உள்ளிழுக்கவும்.
 6. இந்த நிலையில் 30 நொடிகள் நீடிக்கவும்.
 7. முகவாய்க் கட்டையைத் தளர்த்தி, இயல்பான பத்மாஸனத்தில் அமரவும். கைகளைத் தளர்வாக வைக்கவும்.
2.பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
கதாகும்பக:, கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 112 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. இரண்டு நாசி வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 2. சுவாசத்தை முடிந்த அளவு உள்ளேயே நிறுத்தி வைக்கவும். இரண்டு நாசிகளையும் விரல்களைக் கொண்டு அடைத்துக் கொள்ளவும்.
 3. இனியும் சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாது எனும்போது, வலது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 4. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
3. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
தத்வகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 122 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. மேற்கூறிய ஆஸனத்திலேயே அமர்ந்து கண்களை மூடவும்.
 2. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து முடிந்தளவு உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 3. சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்தும்போது, உங்கள் தோல் குணமடைவதாக பாவனை செய்யுங்கள்.
 4. உங்கள் மொத்தத் தோல் பகுதியும் குணமடைந்துவிட்டதாக பாவனை செய்யுங்கள். இந்த பாவனையே தத்வம் எனப்படுகிறது.
 5. உங்களால் மேற்கொண்டு சுவாசத்தை உள்ளே நிறுத்த முடியாதபோது மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 6. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
4.பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
ஸூர்யபேதனகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 126-127 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
  1. தொண்டைக்குழி நிரம்பும்வரை வலப்புற நாசி வழியாகச் சுவாசத்தை அதற்குரிய சப்தத்துடன் உள் இழுக்கவும்.
  2. எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் அங்கேயே நிறுத்தவும்.
  3. பின் இடது நாசி வழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
  4. இதை 21 முறை செய்யவும்.

5. பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
சந்த்ரபேதனகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகம் 126-128 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் தொடர்ந்து அமர்ந்திருங்கள்.
 2. தொண்டைக்குழி நிரம்பும்வரை இடப்புற நாசி வழியாகச் சுவாசத்தை அதற்குரிய சப்தத்துடன் உள் இழுக்கவும்.
 3. எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் அங்கேயே நிறுத்தவும். பின் வலது நாசி வழியாக மெதுவாக வெளிவிடவும்.
 4. இதை 21முறை செய்யுங்கள்.
6.பத்மாஸனத்தில் இருந்தபடியே
உஜ்ஜாயீகும்பக:,
கும்பக-பத்ததி:, ஸ்லோகங்கள் 131-132 (விரிவாக்கு)
செய்நுட்பம்
 1. அதே ஆஸனத்தில் அமரவும்.
 2. இரு நாசிகள் வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கவும்.
 3. விரல்களால் இரு நாசிகளையும் அடைத்துக் கொண்டு சுவாசத்தை முடிந்தளவு உள்ளேயே நிறுத்தவும்.
 4. மெதுவாக இடது நாசி வழியாக மட்டும் சுவாசத்தை வெளிவிடவும்.
 5. இதனை 21 முறை செய்யவும்.
சிறிது நேரம் தளர்வாக அன்க்ளட்சிங் மனநிலையோடு அமரவும். இந்தக் கிரியா செய்யும்போது உடம்பில் வெப்பம் அதிகமாக உருவாகும்.ஆகையால் உடம்பைக் குளிர்விக்க நிறைய தண்ணீர் மற்றும் மோர் அருந்தவும்.
 
இத்துடன் இக்கிரியா முடிவுற்றது.